Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2285g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00656
12,00 € Emil Kňažko Kremnica
24. Júl 2023
odovzdanie starého vozidla ZH174BI
z2283g - Kúpna zmluva
34,20 € ŽP EKO QELET, a.s. Kremnica
24. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2284g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 160/0008/8
33,00 € Miroslav Kováčik a manželka Jolana Kremnica
21. Júl 2023
Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb
z2282g -Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb
0,00 € EM CARD a.s. Mesto Kremnica
21. Júl 2023
sprostredkovanie predaja - Elektronický lístok - parkovanie Výška poplatkov je v Prílohe č. 1 a v prílohe č. 3 zmluvy
z2282g - Zmluva o sprostredkovaní a o poskytovaní služieb
0,00 € EM CARD a.s. Kremnica
20. Júl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
z2281g - Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
1 200,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Kremnica
19. Júl 2023
sponzorský príspevok na zakúpenie AED defibrilátora pre Mestskú políciu v Kremnici
z2276g - Zmluva o poskytnutí sponzorského príspevku
200,00 € Ing. Mgr. Alexander Ferenčík Kremnica
19. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2279g - Dodatok č. 2 k Zmluve o dočasnom užívaní pozemku č. EO 531/96
48,00 € Rudolf Gáži a Jozef Chlapeček Kremnica
19. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2278g - Dodatok č 1 k NZ č. OSMM 2017/00891/1
39,00 € Peter Kružic Kremnica
19. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2277g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2017/00891/2
27,00 € Peter Kružic Kremnica
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z2280g - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - IROP-Z302091DDD9-91-108
161 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Kremnica
18. Júl 2023
dodanie techniky pre kompostáreň - časť 3
z2273g - Kúpna zmluva č. 10/1/23
113 554,08 € ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. Kremnica
18. Júl 2023
Dodanie techniky pre kompostáreň - časť 1
z2274g - Kúpna zmluva č. OVaŽ2023/00077/B
159 120,00 € EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnica
18. Júl 2023
Dodanie techniky pre kompostáreň - časť 4
z2275g - Kúpna zmluva č. OVaŽP2023/00077/C
27 360,00 € KONNEX s.r.o. Kremnica
17. Júl 2023
Zmena prílohy č. 4 - Zoznam subdodávateľov
z2270g -Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo ŽP2023/0007
0,00 € Unistav Teplička, s.r.o. Kremnica
17. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2271g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. OSMM 2013/00541
28,00 € Milan Hrabovský a manželka Ľubica, rod. Bačová; Katarína Gwerder Kremnica
17. Júl 2023
Zmena čl. 5 - výška a splatnosť zmluvy
z2272g - Dodatok č. 3 k NZ č. OSMM 2007/00852
10,00 € Milan Hrabovský a Katarína Gwerder Kremnica
14. Júl 2023
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších prác VPP - OTS
z2263g - Poistná zmluva č. 5190055054
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance group Kremnica
14. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2264g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2017/00702
147,00 € Horská záchranná služba Kremnica
14. Júl 2023
zmena čl. 5 - výška a splatnosť nájomného
z2265g - Dodatok č. 1 k NZ č. OSMM 2020/00353
133,00 € Peter Kuciaň a manželka Stefánia Kremnica