Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2458g - Dodatok č. 7 k Zmluve č. 02/06/2015
0,00 € Občianske združenie Múzeum Gýča Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2459g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/08/2022
0,00 € Občianske združenie Múzeum Gýča Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2460g - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9/2009
0,00 € Mgr. Tatiana Holečková - CK SLOVAK FOLK TRAVEL Kremnica
7. Február 2024
dohoda o skončení nájmu
z2461g - Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
0,00 € Dagmar Richterová Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2462g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 3/2009 o nájme nebytových priestorov
0,00 € BYTSPOL, s.r.o. Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2463g - Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € MUDr. Ivan Palúch Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2465g - Dodatok č. 1 k zmluve č. 1/2008 o nájme nebytových priestorov
0,00 € Spolok Dychová hudba Minciar Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2464g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 04/04/2016
0,00 € Miriam Brhlíková Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2466g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/09/2023
0,00 € Centrum voľného času Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2467g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 03/10/2023
0,00 € ŠKT Kremnica Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2471g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 06/06/2017
0,00 € Slovenský olympijský výbor Kremnica
7. Február 2024
prenájom nebytových priestorov uvedených v čl. 1 zmluvy
z2470g - Zmluva č. 01/01/2024 o nájme nebytových priestorov
76,51 € SkyMaps, s.r.o. Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2469g - Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 01/05/2019
0,00 € NEUROLOCUS, s.r.o. Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2468g - Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme
0,00 € Alfa, spol. s r.o. Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2472g - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
0,00 € KREMZDRAV, s.r.o. Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2473g - Dodatok č. 6 k Zmluve č. 7/2006
0,00 € Janka Krajčovičová očná optika Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2474g - Dodatok č. 3 k Zmluve č. 3/2011 o nájme nebytového priestoru
0,00 € Hillrose, s.r.o. Kremnica
7. Február 2024
zmena organizácie poverenej pre platobný styk a fakturáciu
z2475g - Dodatok č. 3 k Zmluve č. 2/12/2015 o nájme nebytového priestoru
0,00 € Nemocnica AGELZiar nad Hronom a Banská Štiavnica Kremnica
7. Február 2024
zmena údajov zmluvy
z2476g - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2/12/2015 o nájme nebytového priestoru
0,00 € Nemocnica AGELZiar nad Hronom a Banská Štiavnica Kremnica
25. Január 2024
zmena osoby poverenej pre styk a fakturáciu
z2442g - Dodatok č. 2 k zmluve č. 8/2009 o nájme nebytového priestoru
0,00 € SOLARIC s.r.o. Kremnica