Centrálny register zmlúv

Mesto Bytča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_059/2024
0,00 € Peter Ďurdík Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_060/2024
0,00 € Daniela Randová Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_062/2024
0,00 € Peter Pivoda Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_064/2024
0,00 € Bohuš Gaňa Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_065/2024
0,00 € František Malík Mesto Bytča
6. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_066/2024
0,00 € Jozef Magerčiak Mesto Bytča
5. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
DOT_025/2024
170,00 € Územná samospráva DPO SR Bytča Mesto Bytča
3. Jún 2024
Zmluva o pripojení
NN_026/2024
16,00 € COMP-SHOP, s.r.o. Mesto Bytča
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
INE_025/2024
2 900,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Bytča
22. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NN_038/2024
0,00 € VRBATA s.r.o. Mesto Bytča
22. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB_055/2024
0,00 € Emil Kišoň Mesto Bytča
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu
NB_056/2024
0,00 € Iveta Boková Mesto Bytča
22. Máj 2024
Dohoda o zániku nájmu bytu
NB_057/2024
0,00 € Emília Mošovská Mesto Bytča
20. Máj 2024
Zmluva o prevode bytu, spoluvlastnícky podiel
INE_024/2024
0,96 € Štefan a Vlasta Polko Mesto Bytča
20. Máj 2024
Zmluva o nájme bytu
NB 049/2024
0,00 € Gáciková Berta Mesto Bytča
19. Máj 2024
Rezervačná zmluva
INE_023/2024
0,00 € SFZ Event, s.r.o. Mesto Bytča
14. Máj 2024
Dohoda č. 2024/ZA/025
DOH_001/2024
0,00 € ÚPSVaR Žilina Mesto Bytča
11. Máj 2024
Nájomná zmluva Športová hala
NN_035/2024
0,00 € Nohejbalový klub Malá Bytča Mesto Bytča
11. Máj 2024
Nájomná zmluva Športová hala
NN_036/2024
0,00 € Nohejbalový klub Malá Bytča Mesto Bytča
11. Máj 2024
Nájomná zmluva Športová
NN_037/2024
25,00 € Nohejbalový klub Malá Bytča Mesto Bytča