Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2024
Nájomná zmluva 2/2024/B240/1
21/2024
0,00 € Ivana Bartek Obec Fačkov
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Dohode o podmienkach splácania úveru a o záväzku členov združenia prispievať na platenie úveru
20/2024
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Obec Fačkov
18. Apríl 2024
Licenčná zmluva
19/2024
250,00 € eSYST s.r.o. Obec Fačkov
17. Apríl 2024
Zmluva o akceptácii platobných kariet č. M12779-01/24
18/2024
0,00 € VÚB, a. s. Obec Fačkov
16. Apríl 2024
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
17/2024
0,00 € LUNYS, s.r.o. Obec Fačkov
10. Apríl 2024
Darovacia zmluva č. KRHZ-ZA-VO-352-002/2023
16/2024
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Fačkov
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/30/1/2024
12,00 € Obec Fačkov Ján Babčan
27. Marec 2024
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2409480348
15/2024
15,63 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Fačkov
26. Marec 2024
Dohoda Číslo: 24/25/054/21 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
13/2024
169,56 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Fačkov
26. Marec 2024
Zmluva č. 324 0465 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
14/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Fačkov
18. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/26/5/2024
6,00 € Obec Fačkov Jozefína Golisová
18. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
12/2024
0,00 € NATUR-PACK, a. s. Obec Fačkov
15. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb na zber a prepravu komunálneho odpadu
11/2024
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Obec Fačkov
7. Marec 2024
Zmluva o spolupráci
10/2024
0,00 € Nadácia Spoločne pre región Obec Fačkov
6. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 3/2024
9/2024
250,00 € Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Fačkov
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/39/1/2024
12,00 € Obec Fačkov Cecília Ďurišová
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/26/4/2024
12,00 € Obec Fačkov Jozefína Golisová
5. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/24/9/2024
18,00 € Obec Fačkov Cecília Mikulová
5. Marec 2024
Zmluva o dielo a o spolupráci
8/2024
552,00 € Ing. Ján Šperka Obec Fačkov
29. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
7/2024
0,00 € Tomáš Ligas - Hostinec URBÁR Obec Fačkov