Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2023
Kúpna zmluva
75/2023
9 250,00 € Marián Záň Obec Fačkov
16. November 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
76/2023
100,00 € ZO SZV Vojtecha Križana Rajec Obec Fačkov
15. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/52/11/2023
6,00 € Obec Fačkov Anna Bliznáková
15. November 2023
Dohoda č. 23/25/010/90
74/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Fačkov
14. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/16/2/2023
12,00 € Obec Fačkov Jozefa Mróziková
9. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/17/1/2023
18,00 € Obec Fačkov Cecília Haláčová
9. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202310-TZ-0023
72/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Fačkov
9. November 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č. 202310-TZ-0028
73/2023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Fačkov
8. November 2023
Sponzorská zmluva
70/2023
200,00 € Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Obec Fačkov
8. November 2023
Sponzorská zmluva
71/2023
300,00 € Spoločenstvo vlastníkov pasienkových a lesných pozemkov Fačkov, pozemkové spoločenstvo Obec Fačkov
7. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/19/10/2023
12,00 € Obec Fačkov Mária Kollárová
7. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/18/1/2023
12,00 € Obec Fačkov Cecília Štefíková
7. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/19/1/2023
12,00 € Obec Fačkov Cecília Štefíková
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/25/4/2023
18,00 € Obec Fačkov Viera Hromadová
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/69/8/2023
6,00 € Obec Fačkov Viera Hromadová
3. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/12/2/2023
12,00 € Obec Fačkov Miroslav Zúbek
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/14/3/2023
12,00 € Obec Fačkov Mária Záhorová
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/14/4/2023
18,00 € Obec Fačkov Mária Záhorová
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/20/9/2023
18,00 € Obec Fačkov Irena Hollá
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/20/8/2023
12,00 € Obec Fačkov Irena Hollá