Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby "Kanalizácia v obci Fačkov" v katastrálnom území Fačkov a Rajecká Lesná
6/2024
0,00 € Kofola a.s. Obec Fačkov
30. Január 2024
Dohoda o podmienkach splácania úveru a o záväzku členov prispievať na platenie úveru
5/2024
0,00 € Skládka odpadov Rajeckého regiónu, združenie Obec Fačkov
25. Január 2024
Nájomná zmluva 1/2024/B262/9
4/2024
0,00 € Oľga Bukovcová Obec Fačkov
19. Január 2024
Zmluva na poskytnutie výkonov a služieb
3/2024
0,00 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Fačkov
15. Január 2024
Nájomná zmluva
2/2024
24,00 € Zdeno Mišutka Obec Fačkov
10. Január 2024
Zmluva o bežnom účte na dotácie
1/2024
0,00 € VÚB, a. s. Obec Fačkov
9. Január 2024
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať archivačný systém zosnulých
83/2023
8,70 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Fačkov
20. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
82/2023
200,00 € Klub slovenských turistov Kosodrevina Fačkov Obec Fačkov
13. December 2023
Zámenná zmluva
81/2023
0,00 € Jarmila Hollá, Cyril Hollý Obec Fačkov
6. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
79/2023
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Fačkov
5. December 2023
Darovacia zmluva
80/2023
1 228,66 € Nadácia Spoločne pre región Obec Fačkov
29. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/18/4/2023
18,00 € Obec Fačkov Jozef Bazala
22. November 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní posudkovej činnosti zo dňa 13.10.2009
78/2023
25,00 € MUDr. Juraj Kováčik Obec Fačkov
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/22/4/2023
12,00 € Obec Fačkov Daniel Rakyta
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/19/8/2023
12,00 € Obec Fačkov Štefan Janiga
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/22/2/2023
12,00 € Obec Fačkov Alojzia Betinská
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/22/3/2023
12,00 € Obec Fačkov Alojzia Betinská
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/70/4/2023
6,00 € Obec Fačkov Alojzia Betinská
20. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/52/17/2023
6,00 € Obec Fačkov Alojzia Betinská
20. November 2023
Zmluva o výpožičke zariadenia č. 10226525
77/2023
0,00 € Kofola a.s. Obec Fačkov