Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
49/2022
300,00 € Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Fačkov
26. Máj 2022
Kúpno-predajná zmluva
47/2022
130,00 € Miroslav Mrázik Obec Fačkov
26. Máj 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC431-2021-68/BQD9
48/2022
167 644,88 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Fačkov
13. Máj 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky číslo zmluvy DEUS: ZLP-VT-2021-0133
46/2022
100,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 1/2022/B240/1
29/2022
0,00 € Ivana Jakubská Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 2/2022/B240/2
30/2022
0,00 € Lívia Hollá Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 3/2022/B240/3
31/2022
0,00 € Mária Galiová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 4/2022/B240/4
32/2022
0,00 € Marta Varhaníková Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 5/2022/B240/5
33/2022
0,00 € Patrik Čerňanec Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 6/2022/B240/6
34/2022
0,00 € Daniel Vranko Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 7/2022/B262/1
35/2022
0,00 € Emília Hollá Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 8/2022/B262/2
36/2022
0,00 € Katarína Zúbková Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 9/2022/B262/3
37/2022
0,00 € Alena Čerňancová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 10/2022/B262/4
38/2022
0,00 € Peter Babčan Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 11/2022/B262/5
39/2022
0,00 € Marta Géczyová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 12/2022/B262/6
40/2022
0,00 € Emília Gazdíková Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 13/2022/B262/7
41/2022
0,00 € Tatiana Ondrušová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 14/2022/B262/8
42/2022
0,00 € Nikola Ďurišová Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 15/2022/B262/9
43/2022
0,00 € Věra Duda Obec Fačkov
11. Máj 2022
Nájomná zmluva 16/2022/B262/10
44/2022
0,00 € Martina Juríčková Obec Fačkov