Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Október 2023
Zmluva A/17/6/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
522023
6,00 € Marta Úradníková Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva A/17/7/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
54/2023
12,00 € Marta Úradníková Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva A/12/3/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
55/2023
12,00 € Lenka Zúbeková Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva A/19/3/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
56/2023
12,00 € Emília Hollá Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva A/31/8/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
57/2023
12,00 € Oľga Vríčanová Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva B/49/11/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
58/2023
12,00 € Oľga Vríčanová Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva B/56/11/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
59/2023
6,00 € Jozefína Golisová Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva B/43/6/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
60/2023
12,00 € Anna Mikulová Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva A/18/2/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
61/2023
12,00 € Štefan Trnka Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva B/61/4/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
62/2023
6,00 € Eva Muchová Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva B/46/18/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
63/2023
12,00 € Ján Kaján Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva B/41/9/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
64/2023
6,00 € Andrea Úradníková Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva B/40/8/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
65/2023
12,00 € Zdeno Počuch Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva B/41/11/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
66/2023
12,00 € Jozef Úradník Obec Fačkov
11. Október 2023
Zmluva A/34/4/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
46/2023
12,00 € Ľubomír Paríšek Obec Fačkov
11. Október 2023
Zmluva B/50//7/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
47/2023
12,00 € Milan Mucha Obec Fačkov
11. Október 2023
Zmluva B/46/9/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
48/2023
12,00 € Irena Gabajová Obec Fačkov
11. Október 2023
Zmluva A/39/12/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
49/2023
12,00 € Ján Kollár Obec Fačkov
9. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
45/2023
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Fačkov
21. September 2023
Kúpna zmluva
44/2023
3 799,20 € Marek Vríčan Obec Fačkov