Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku
43/2023
0,00 € Rímskokatolícka cirkev - farnosť Fačkov Obec Fačkov
12. September 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb, dohoda o splátkach
41/2023
288,80 € Orange Slovensko, a. s. Obec Fačkov
12. September 2023
Darovacia zmluva SITB-OO2-2023/001130-020
42/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Fačkov
8. September 2023
Rámcová zmluva Na dodávku "mäsa, údenín a mäsových výrobkov"
40/2023
0,00 € BRIPET s.r.o. Obec Fačkov
6. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
39/2023
239,00 € Progrant, s.r.o. Obec Fačkov
26. Júl 2023
Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy 16/2022/B262/10
37/2023
0,00 € Martina Biela Obec Fačkov
26. Júl 2023
Nájomná zmluva 7/2023/B262/10
38/2023
0,00 € Darina Mišiaková Obec Fačkov
25. Júl 2023
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č. KRHZ-ZA-266-002/2023
36/2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR Obec Fačkov
24. Júl 2023
Zmluva č. 29/2023/2337 o poskytnutí príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2023 na výkon prác na vojnových hroboch
35/2023
1 700,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Fačkov
22. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí grantu č. MO23_004
34/2023
2 000,00 € Nadácia Pontis Obec Fačkov
16. Jún 2023
Rámcová zmluva č. 1/2023 o zbere a preprave komunálneho odpadu
33/2023
47 781,22 € FM-Trans SK, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Obec Fačkov
14. Jún 2023
Poistná zmluva č. 2409043792
32/2023
224,04 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Fačkov
12. Jún 2023
Návrh poistnej zmluvy č. 2409043927
31/2023
136,81 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Fačkov
7. Jún 2023
Zámenná zmluva
30/2023
2 002,05 € Ivan Hollý, Jana Hollá Ďurišová Obec Fačkov
31. Máj 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408870384
29/2023
16,20 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Fačkov
30. Máj 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2023/003614-001
28/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Obec Fačkov
24. Máj 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zames
27/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Fačkov
23. Máj 2023
Zmluva o Dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie č. 26/2023
26/2023
5 300,00 € Ing. Ivana Majčinová - PROJEKTIM Obec Fačkov
19. Máj 2023
Kúpna zmluva
25/2023
1 853,70 € Ľubomír Hollý, Beata Bittó Obec Fačkov
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
24/2023
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS Obec Fačkov