Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/18/12/2023
12,00 € Obec Fačkov Ján Čmelo
30. Október 2023
Nájomná zmluva 8/2023/B240/2
69/2023
0,00 € Marek Čerňanec Obec Fačkov
27. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/41/13/2023
12,00 € Obec Fačkov Ľubomír Michal
24. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/21/14/2023
12,00 € Obec Fačkov Jozef Panák
24. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/12/7/2023
12,00 € Obec Fačkov Ľubomíra Klincová
24. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/21/13/2023
12,00 € Obec Fačkov Jozef Panák
24. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/35/6/2023
12,00 € Obec Fačkov Vladimír Gabaj
24. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/15/7/2023
12,00 € Obec Fačkov Anna Pekná
24. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/15/5/2023
12,00 € Obec Fačkov Anna Pekná
24. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/11/2/2023
18,00 € Obec Fačkov Anna Gašparková
24. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/17/2/2023
12,00 € Obec Fačkov Ľubomír Michal
24. Október 2023
Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy 2/2023/B240/2
68/2023
0,00 € Lívia Hollá Obec Fačkov
23. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/49/15/2023
12,00 € Obec Fačkov Anna Gabajová
17. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/61/5/2023
12,00 € Obec Fačkov Irena Rolincová
17. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/47/5/2023
6,00 € Obec Fačkov Eva Úradníková
16. Október 2023
Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
67/2023
18,50 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Fačkov
13. Október 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/42/10/2023
12,00 € Obec Fačkov Marta Kujanová
12. Október 2023
Zmluva B/53/18/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
50/2023
6,00 € Marta Úradníková Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva B/50/3/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
51/2023
6,00 € Marta Úradníková Obec Fačkov
12. Október 2023
Zmluva A/12/1/2023 o prenájme miesta na pohrebisku Fačkov - Cintorín Fačkov
53/2023
6,00 € Marta Úradníková Obec Fačkov