Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Január 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 1/2022
3/2023
1,00 € Ing. Adriana Orfánusová Obec Fačkov
11. Január 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny - 20222137
2/2023
0,00 € encare,s.r.o. Obec Fačkov
4. Január 2023
Zmluva o vývoze komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu vo VOK
1/2023
0,00 € URÍK s.r.o. Obec Fačkov
28. December 2022
Zmluva o postúpení a prevzatí práv a povinností
66/2022
0,00 € brosland, s.r.o. Obec Fačkov
30. November 2022
Sponzorská zmluva
64/2022
350,00 € Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Obec Fačkov
30. November 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
65/2022
100,00 € ZO SZV Vojtecha Križana Rajec Obec Fačkov
4. November 2022
Zmluva o dielo
63/2020
70,00 € RNDr. Radomír Babiak, PhD. Obec Fačkov
26. Október 2022
Dohoda č. 22/25/010/85
62/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina Obec Fačkov
13. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva
60/2022
0,00 € Proti korupcii, o.z. Obec Fačkov
13. Október 2022
Sponzorská zmluva
61/2022
150,00 € Urbárske spolumajiteľstvo, pozemkové spoločenstvo Obec Fačkov
4. Október 2022
Kúpno- predajná zmluva
59/2022
230,00 € Matúš Mellard Obec Fačkov
20. September 2022
Darovacia zmluva ZML-3-63/2021-230
58/2022
0,00 € Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky Obec Fačkov
13. September 2022
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20194493
56/2022
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Fačkov
13. September 2022
Rámcová zmluva Na dodávku "mäsa, údenín a mäsových výrobkov"
57/2022
0,00 € BRIPET, s.r.o. Obec Fačkov
25. August 2022
Poistná zmluva číslo 2408631862
55/2022
87,48 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Fačkov
11. August 2022
Dodatok č. 1 Rámcovej dohody č. 3011/2020 o zbere a preprave komunálneho odpadu
54/2022
0,00 € T+T, a.s. Obec Fačkov
10. August 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01. júna 2010
52/2022
0,00 € Mesto Rajec Obec Fačkov
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
53/2022
1 200,00 € Pokoj v duši n.o. , Zariadenie pre seniorov KATKA Obec Fačkov
1. Júl 2022
Dodatok č.2: Zmluva o dielo č. 1/2020
50/2022
40 926,78 € BTI, s.r.o. Obec Fačkov
1. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť
51/2022
300,00 € Klub Slovenských Turistov Kosodrevina Fačkov Obec Fačkov