Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
45/2022
36 359,41 € Anna Augustínová AA Staviteľ Obec Fačkov
10. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere kuchynského odpadu
28/2022
0,00 € Enviro ways, s.r.o. Obec Fačkov
5. Máj 2022
Sponzorská zmluva
26/2022
500,00 € Alžbeta Kollárová Obec Fačkov
5. Máj 2022
Zmluva č. 322 0448
27/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Fačkov
19. Apríl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
24/2022
20,00 € adsupra, s.r.o. Obec Fačkov
19. Apríl 2022
Kúpna zmluva
25/2022
790,01 € Alojzia Vríčanová, Cecília Barteková, Emil Hollý, Zdenek Čmelo, Alexander Čmelo, Helena Domanická Obec Fačkov
13. Apríl 2022
Mandátna zmluva č. 02/2022
22/2022
200,00 € Ing. Adriana Orfánusová Obec Fačkov
13. Apríl 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 01. júna 2010
23/2022
0,00 € Mesto Rajec Obec Fačkov
12. Apríl 2022
Kúpna zmluva
19/2022
1 750,60 € Bc. Beata Bittó Obec Fačkov
12. Apríl 2022
Zmluva o termínovanom úvere č. 421/2022/UZ
20/2022
38 929,67 € Všeobecná úverová banka, a.s. Obec Fačkov
12. Apríl 2022
Mandátna zmluva č. 01/2022
21/2022
0,00 € Ing. Adriana Orgánusová Obec Fačkov
7. Apríl 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 06.04.2022
1 750,60 € Bc. Beata Bittó Obec Fačkov
4. Apríl 2022
Zmluva o dodaní tovarov
Zmluva zo dňa 31.03. 2022
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Fačkov
1. Apríl 2022
Darovacia zmluva
26652/2022
300,00 € Nadácia Pontis Obec Fačkov