Centrálny register zmlúv

Obec Fačkov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve 3/2023/B240/3
23/2023
0,00 € Mária Galiová Obec Fačkov
5. Máj 2023
Zmluva o výrobe hl. jedla pre stravníkov ZŠ Ďurčiná
22/2023
0,00 € Obec Ďurčiná Obec Fačkov
3. Máj 2023
ZMLUVA č. 323 0459 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
15/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Fačkov
3. Máj 2023
Nájomná zmluva 2/2023/B240/2
17/2023
0,00 € Lívia Hollá Obec Fačkov
3. Máj 2023
Nájomná zmluva 3/2023/B240/3
18/2023
0,00 € Mária Galiová Obec Fačkov
3. Máj 2023
Nájomná zmluva 4/2023/B240/6
19/2023
0,00 € Daniel Vranko Obec Fačkov
3. Máj 2023
Nájomná zmluva 6/2023/B240/1
21/2023
0,00 € Ivana Jakubská Obec Fačkov
3. Máj 2023
Nájomná zmluva 5/2023/B262/4
20/2023
0,00 € Peter Babčan Obec Fačkov
2. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Návrhu na vklad ku Kúpnej zmluve, uzavretej dňa 03.02.2023
16/2023
0,00 € Mária Smutná, Jaroslav Osika, Jozef Úradník, Vladimír Gabaj, Miroslav Zúbek, Zdenek Čmelo, Alojzia Vríčanová, Anna Bliznáková, Alexandre Čmelo, Miroslav Čerňanec, Jozef Čerňanec Obec Fačkov
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
14/2023
150,00 € Pokoj v duši n.o. , Zariadenie pre seniorov KATKA Obec Fačkov
24. Marec 2023
Darovacia zmluva
13/2023
4 127,99 € Nadácia Spoločne pre región Obec Fačkov
14. Marec 2023
Dohoda o postúpení a prevzatí práv a povinností zo Zmluvy o združenej dodávke elektriny
12/2023
0,00 € encare,s.r.o. Obec Fačkov
2. Marec 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
11/2023
250,00 € Rajecká dolina, oblastná organizácia cestovného ruchu Obec Fačkov
24. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa 27.06. 2016
10/2023
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Fačkov
8. Február 2023
Dodatok č.1. ku zmluve: Zmluva o Dielo zo dňa 30.11. 2021
8/2023
0,00 € MM TRADE SK, s.ro. Obec Fačkov
8. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
9/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Fačkov
7. Február 2023
Kúpna zmluva
7/2023
4 380,10 € Mária Smutná, Jaroslav Osika, Jozef Úradník, Vladimír Gabaj, Miroslav Zúbek, Zdenek Čmelo, Alojzia Vríčanová, Anna Bliznáková, Alexandre Čmelo, Miroslav Čerňanec, Jozef Čerňanec Obec Fačkov
1. Február 2023
Dohoda o ukončení platnosti Nájomnej zmluvy 15/2022/B262/9
5/2023
0,00 € Věra Duda Obec Fačkov
1. Február 2023
Nájomná zmluva 01/2023/B262/9
6/2023
0,00 € Oľga Bukovcová Obec Fačkov
24. Január 2023
Nájomná zmluva
4/2023
24,00 € Zdeno Mišutka Obec Fačkov