Centrálny register zmlúv

Mesto Rajecké Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 4/2023/RT
4/2023/RT
7,00 € Emília Svrčková Mesto Rajecké Teplice
3. Júl 2023
Príkazná zmluva č.72/2023/KUL
72/2023/KUL
600,00 € Božena Vdovičíková Mesto Rajecké Teplice
3. Júl 2023
Príkazná zmluva č.75/2023/KUL
75/2023/KUL
500,00 € Milan Jančúch Mesto Rajecké Teplice
4. Júl 2023
Príkazná zmluva č.76/2023/KUL
76/2023/KUL
500,00 € Božena Brodňanová Mesto Rajecké Teplice
3. Júl 2023
Príkazná zmluva č.73/2023/KUL
73/2023/KUL
250,00 € Ivan Machút Mesto Rajecké Teplice
3. Júl 2023
Príkazná zmluva č.74/2023/KUL
74/2023/KUL
600,00 € Ján Knapec Mesto Rajecké Teplice
27. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 35/2008/2023/RT
35/2008/2023/RT
14,00 € Emília Knapcová Mesto Rajecké Teplice
27. Jún 2023
DODATOK č.: 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 127/2007/RT zo dňa 19.11.2007
DODATOK č.: 1 k Zmluve o nájme hrobového miesta č. 127/2007/RT zo dňa 19.11.2007
28,00 € Ing. Zuzana Igondová Mesto Rajecké Teplice
22. Jún 2023
Z M L U V A č. 298/2023/OSV
298/2023/OSV
700,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Rajecké Teplice
22. Jún 2023
Kúpna zmluva na dodávku potravín - Mäso č. 59/2023/PRE
Kúpna zmluva na dodávku potravín - Mäso č. 59/2023/PRE
20 747,98 € Domäsko s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
22. Jún 2023
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 2407435378
Dodatok č. 3 k Poistnej zmluve č. 2407435378
5 047,41 € Generali Poisťovňa Mesto Rajecké Teplice
22. Jún 2023
Sponzorská zmluva
66/2023/PRI
1 000,00 € Gabli s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
22. Jún 2023
Sponzorská zmluva
67/2023/PRI
200,00 € Lekáreň MÁRIA, s.r.o. Mesto Rajecké Teplice
19. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. 65/2023/PRI
65/2023/PRI
88 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Rajecké Teplice
19. Jún 2023
Príkazná zmluva č. 63/2023/PRE
63/2023/PRE
100,00 € Milan Jakúbek Mesto Rajecké Teplice
16. Jún 2023
Príkazná zmluva č.61/2023/KUL
61/2023/KUL
600,00 € Pavlína Majerčíková Mesto Rajecké Teplice
16. Jún 2023
Príkazná zmluva č.62/2023/KUL
63/2023/KUL
600,00 € Ing. Peter Hojo Mesto Rajecké Teplice
16. Jún 2023
Zmluva o výpožičke diel na výstavné účely
64/2023/PRI
0,00 € Mgr. Gabriela Stranianková Mesto Rajecké Teplice
14. Jún 2023
Dohoda o preložke plynárenského zariadenia č. 60/2023/PRE
60/2023/PRE
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Mesto Rajecké Teplice
14. Jún 2023
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. 2/2023 RT-K
ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉ O MIESTA č. 2/2023 RT-K
100,00 € Milan Sedlák Mesto Rajecké Teplice