Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/221
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Surmajová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/212
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michal Surmaj, Duk. hrdinov 264/9, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/213
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Demeterová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/214
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Patrícia Demeterová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/215
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Daniela Olahová, Zámočnícka 169/7, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/216
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dana Rigóvá, Duk. hrdinov 269/11, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 720ZZ0101060279
2022/227
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o dielo
2022/226
70 041,20 € MIRSH, s.r.o., Ptičie 181, 067 41 Ptičie Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/228
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anton Brenkáč, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/209
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dušan Olah, Duk. hrdinov 268/9. 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/208
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Demeterová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/207
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marcela Miľová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/206
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Grundza, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/205
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Demeter, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/204
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Demeter, Duk. hrdinov 269/11, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
202/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Martin Olah, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/203
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Adriana Grundzová, Duk. hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/211
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Harakaľ, Výrava 95, 067 16 Výrava
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/210
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Olach, Duk. hrdinov 264/1, 068 01 Medzilaborce
6. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 02/NPM828/2020
199/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Prorena. s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava