Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
250/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
251/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023
248/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
243/2022
156 306,77 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve
244/2022
14 400,00 € Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 68/Z/21 zo dňa 10.12.2021
246/2022
0,00 € Chemkostav, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1089/2021 zo dňa 23.11.2021
239/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 02.02.2022
241/2022
0,00 € Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Kúpna zmluva
2022/230
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
2022/238
0,00 € Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2022
2022/237
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Simona Končárová, Makovce 24, 090 23 Makovce
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/235
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Július Kanči, Duk. hrdinov 272/17, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Zmluva o nájme
2022/234
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľudovít Balažovič, Duk. hrdinov 264/9, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Dohoda č. 22/39/010/32
2022/233
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v oblasti komunitného života
2022/232
5 300,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/225
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marie Kompušová, Zámočnícka 175/33, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/217
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Giňa, Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/218
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Grundzová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/219
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lucia Kónyová, Duk. hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/220
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jpzef Buka, 068 01 Medzilaborce