Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00143/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Repčíková, Habura 145, 067 52 Habura
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00144/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Tatiana Cepková, Čsl armády 149/25, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00145/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Blišák, gen. Svobodu 129/15, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00128/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Heide Roessler - Ledida, Duchnovičova 505/79, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00127/2022
33,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Ľubov Vasiľková, Májová 744/30, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00126/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ladislav Štim, Mierová 949/93, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00125/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Gabriela Suchá, Komenského 127/11, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00129/2022
142,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Koťuch, Májová 736/20, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00130/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Koťuch, Májová 736/20, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00131/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ladislav Koťuch, gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00132/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Sergej Bochin, kpt. Nálepku 442/22, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00133/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Božena Olahová, Zámočnícka 942/29, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00124/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Pokoželec, Berlínska 4, 040 13 Košice - Ťahanovce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00134/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Božena Olahová, Zámočnícka 942/29, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00123/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Savčák, Duk. hrdinov 281/35, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00151/2022
17,10 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Opudová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00150/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Elšiková, kpt. Nálepku 464/66 068 01 Medzilaborce
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00117/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Vladimír Lisý, Tatranská 3, 064 01 Stará Ľubovňa
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00118/2022
80,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dana Petrušová, kpt. Nálepku 437/8, 068 01 Medzilaborce
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00119/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Martin Žuevič, Habura 111, 067 52 Habura