Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00120/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Drozd, Duchnovičova 532/12, 068 01 Medzilaborce
30. Január 2023
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2023 ZoRON-002/2023
10/2023
537,05 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná škola Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
27. Január 2023
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2023 ZoRON-002/2023
9/2023
115,62 € Obec Krásny Brod Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Január 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 05/NPM828/2012
8/2023
293,33 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Matúš Černega, A. Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce 068 01 Medzilaborce
24. Január 2023
Zmluva o zabezpečení zhodnotenia odpadu
7/2023
2 400,00 € BMC Recycling, s.r.o., Bajkalská 45G, 821 05 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Január 2023
Dohoda 23/39/054/9 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „Aktivácia
6/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Január 2023
Kolektívna zmluva na rok 2023
5/2023
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Medzilaborciach Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
4/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Katarína Beckerová, Májová 732/10, 068 01 Medzilaborce
20. Január 2023
Zmluva číslo 308/1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
3/2023
60 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
20. Január 2023
Dohoda
2/2023
0,00 € Spojená škola internátna, Duchnovičova 479, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č. 01/NPD539/2015 o nájme nebytových priestorov
257/2022
75,02 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Zálecký - MIZAL, Breznica 147, 091 01 Stropkov
17. Január 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2013
256/2022
321,48 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
17. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
255/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Štefánia Džačovská, Miľpoš 126, 082 71 Lipany
5. Január 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
1/2023
547,80 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce STROJLAB, s.r.o., Čsl. armády 140, 068 01 Medzilaborce
5. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
254/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Demeterová, Duk. hrdinov 269/11, 068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
253/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Žaneta Haburčáková, Dobrianskeho 71/39, 068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00116/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Geletková, Třebíčska 12, 066 01 Humenné
4. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
252/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Erik Gališin, Duchnovičova 531/8, 068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00115/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Gojdič, kpt. Nálepku 399/65 068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00114/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lýdia Lukáčová, Duk. hrdinov 266/5, 068 01 Medzilaborce