Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2022
Zmluva č. 05/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
144/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce DENTAL ML s.r.o., Komenského 134, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/222
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marianna Serbáková, Zámočnícka 179/17, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/223
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Květa Gonosová, Václavského 354/23, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/224
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Šariška, Palota 4, 068 01 Medzilaborce
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu pre koncového odberateľa okrem domácnosti
240/2022
0,00 € ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb zberu, odvozu a zneškodnenia BRO
231/2022
105,60 € Technické služby mesta Svidník, Budovateľská 446/1, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 5100001530
247/2022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Dohoda č. 22/39/012/23 o pomoci v hmotnej núdzi
245/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 1, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
249/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
250/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023 k Zmluve o dodávke a odbere tepla
251/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. December 2022
Dodatok č. 1/2023
248/2022
0,00 € BYTENERG, spol. s r.o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt
243/2022
156 306,77 € Ministerstvo investícií, reg. rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve
244/2022
14 400,00 € Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 68/Z/21 zo dňa 10.12.2021
246/2022
0,00 € Chemkostav, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1089/2021 zo dňa 23.11.2021
239/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. December 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 02.02.2022
241/2022
0,00 € Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Kúpna zmluva
2022/230
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
2022/238
0,00 € Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2022
2022/237
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Simona Končárová, Makovce 24, 090 23 Makovce