Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
192/2022
1 700,00 € Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny auditor, Údenárska 15, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2022/87
87/202
5,00 € Ivo Pelech, Duchnovičova 532/10, 068 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
29. December 2022
Dodatok č. 9 k nájomnej zmluve
244/2022
14 400,00 € Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1/2022
106/2022
200 000,00 € Kovostroj, a.s. Medzilaborce, Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 1/2022
126/2022
0,00 € Kovostroj, a.s. Medzilaborce, Mierová 297/11, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
19. Máj 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - „Skate park v Medzilaborciach“
74/2022
0,00 € KUPAS TRADE, s.r.o. Mesto Medzilaborce
22. December 2022
Kúpna zmluva
2022/230
105 504,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu
85/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Žaneta Haburčáková, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
14. Jún 2022
Zmluva o nájme bytu
84/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Čáni, Tolstého 468/1, 068 01 Medzilaborce
1. Júl 2022
Zmluva číslo 891/3/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
88/2022
800,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bežecký klub Medzilaborce
6. Júl 2022
Zmluva o nájme bytu
95/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Katarína Beckerová, Májová 732/10, 068 01 Medzilaborce
8. Júl 2022
Zmluva číslo 891/4/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
97/2022
200,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Turistický klub VERTEPY Medzilaborce
19. Júl 2022
Zmluva číslo 891/5/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
104/2022
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jednota dôchodcov na Slovensku, Miestna organizácia Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00057/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PhMr. Tatiana Hrabcová, Ševčenkova 8, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00058/2022
33,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PhMr. Tatiana Hrabcová, Ševčenkova 8, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00059/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce PhMr. Tatiana Hrabcová, Ševčenkova 8, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00060/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Tokár, Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00061/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Monika Olahová, Duk. hrdinov 267, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00062/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kalňáková, kpt. Nálepku 381/29, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00063/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Antónia Klimeková, gen. Svobodu 132/21, 068 01 Medzilaborce