Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Nájomná zmluva
158/2023
147,84 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
29. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
160/2023
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Medzilaborciach Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-311-00078
157/2023
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
156/2023
0,00 € PROJEKTA Svidník, s.r.o., Stropkovská 471/64, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070CBC3
154/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600493548 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
155/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
153/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Obchodná akadémia,Komenského 1, 066 01 Humenné
21. September 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
152/2023
60,19 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavel Kosť, Bobkova 703/39, 198 00 Praha 9
18. September 2023
Zmluva číslo 308/11/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
151/2023
1 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medzilaborce
18. September 2023
Zmluva o dielo č. 20230901
150/2023
169,20 € IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/34
148/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. September 2023
mluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby
149/2023
31 020,00 € PROJEKTA Svidník, s.r.o., Stropkovská 471/64, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. September 2023
Zmluva číslo 308/10/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
147/2023
1 000,00 € Slovenský zväz včelárov - základná organizácia Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí technického zariadenia ArbiPoint Kiosk
146/2023
0,00 € ARBITAS s.r.o., Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
25. August 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č.24ZVS0000833176X
144/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_178 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
143/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_444 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
142/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_443 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
141/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2023
Internet AirFIX
140/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova č. 24, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
15. August 2023
Zmluva č. 792/2023/OPR o poskytnutí dotácie
139/2023
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce