Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00064/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kalňáková, kpt. Nálepku 381/29, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00055/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Bodárová, Duchnovičova 531/6, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00054/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nasdežda Palivodová, Laborecká 229/, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00053/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Irena Dupaľová, Študentská 2046, 069 01 Snina
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00056/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Kováčová, Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00047/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Zubová, Komenského 123, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00048/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Grundzová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00049/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Salamonová, Fučíkova 199/7, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00050/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Klára Rimová, Duchnovičova 473, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00051/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Zubová, Komenského 123, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00052/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milana Môciková, A. Hlinku 2317/30, 960 01 Zvolen
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00043/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oľga Spišáková, Tolstého 468, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00044/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Bilasová, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00045/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miluša Gajdošová, Laborecká 229/3, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00046/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Hupková, Krosnianska 786/53, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00075/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Peter Cvengroš, Šípková 13746/4, 080 05 Prešov - Solivar
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00076/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Prejsová, Švermova 188/6, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00077/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Džulová, Komenského 125/7, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00078/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renáta Hošalová, Partizánska Lupča 263, 032 15 Partizánska Lupča
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00079/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Vladyka, Duchnovičova 531/6, 068 01 Medzilaborce