Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Dodatok k zmluve na odchyt psov zo dňa 29.04.2022
227/2023
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie, Jána Erdélyiho 595/41, Veľké Kapušany 079 01 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
228/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marcela Fecurová, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
226/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dominika Macková, Cintorínska 655/1, 068 01 Medzilaborce
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
225/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Kristína Fecurová, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
8. Január 2024
Zmluva o nájme bytu
224/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marianna Serbáková, Zámočnícka 179/17, 068 01 Medzilaborce
8. December 2023
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o dodávke tepla (2-042/1)
196/2023
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. December 2023
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o dodávke tepla (4-015/1)
199/2023
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. December 2023
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o dodávke tepla (4-018) MŠ gen. Svobodu
198/2023
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. December 2023
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o dodávke tepla (4-014)
197/2023
0,00 € BYTENERG, spol. s r. o., kpt. Nálepku 930, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
27. December 2023
Zmluva o nájme bytu
218/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Bocáková, Komenského 672/27, 068 01 Medzilaborce
27. December 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 2/2023
219/2023
18,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Matej Hapšták, kpt. Nálepku , 068 01 Medzilaborce
27. December 2023
Zmluva o nájme bytu
221/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Šantová, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
27. December 2023
Zmluva o nájme bytu
222/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Katarína Beckerová, Májová 732/10, 068 01 Medzilaborce
27. December 2023
Dodatotok č. 2 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 16.01.2023
220/2023
75 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
27. December 2023
Zmluva o nájme bytu
223/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Palej, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
27. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny číslo 3864/2023
216/2023
0,00 € MAGNA ENERGIA, a.s, Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu
215/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emília Ivančáková, Cintorínska 657/2, 068 01 Medzilaborce
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu
214/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivo Pelech, Duchnovičova 532/14, 068 01 Medzilaborce
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu
213/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Halasová, Gorkého 472/8, 068 01 Medzilaborce
18. December 2023
Zmluva o nájme bytu
212/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Šariška, Palota 4, 068 01 Medzilaborce