Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2023
Zmluva číslo 308/8/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
114/2023
2 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stolnotenisový oddiel Medzilaborce
11. Júl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci č. 1089/2021 zo dňa 23.11.2021 v znení Dodatku č. 1/2022 zo dňa 05.12.2022
112/2023
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Medzilaborce
10. Júl 2023
Zmluva o spolupráci
111/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (IMPLEA), Špitálska 6, 814 55 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Júl 2023
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
110/2023
0,00 € Pomáhaj a chráň, o.z.r.s.p. Štefánikova 27, 066 01 Humenné. Prevádzka, Osloboditeľov 117, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Júl 2023
Mandátna zmluva číslo: 1/2023
108/2023
130,00 € B & B PZS s.r.o., 067 45 LIESKOVEC Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Júl 2023
Kúpna zmluva
109/2023
2 024,00 € Mgr. Tatiana Opudová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Jún 2023
Zmluva o spolupráci
107/2023
0,00 € Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-58/02
106/2023
926 072,00 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
17. Jún 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2023
105/2023
1,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
16. Jún 2023
Zmluva číslo 308/7/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
104/2023
300,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Telovýchovná jednota „Sokol“
14. Jún 2023
Zmluva o nájme bytu
103/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Matej Lutaš, Vydraň 20, 068 01 Medzilaborce
14. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu zo dňa 27.06.2022
101/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Packeta Slovakia s. r. o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka
13. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo IROP-Z302091CWD6-91-108
102/2023
234 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonávaní oddeleného zberu elektroodpadov zo dňa 01.08.2016
100/2023
0,00 € ENVIDOM Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Jún 2023
Zmluva číslo 308/6/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
99/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná organizácia Jednoty dôchodcov vo Vydrani
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.3.2023
98/2023
0,00 € IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 30.3.2023
97/2023
0,00 € IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1. Jún 2023
Zmluva o prevádzkovaní kolotočov počas 61. ročníka FKaŠ v Medzilaborciach
96/2023
0,00 € Vlasta Navrátilová Hřbitovní 307 664 63 Žabčice, Česká republika Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. Máj 2023
Dohoda číslo 23/39/054/486 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu „A
94/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA
93/2023
64,00 € MK hlas, s.r.o., Bernolákova 5, 083 01 Sabinov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce