Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00091/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Stanislav Protivňak, Tolstého 468/7, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00096/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Alžbeta Balaszová, Jánskeho 2367/97/, 155 00 Praha 5
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00095/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Maniková, Sazavského 5, 088 01 Bardejov
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00094/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emil Weichpart, Dobrianskeho 69/35, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00093/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Harbist, Mierová 729/73, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00092/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Antón Gula, Brodského 1668, 149 00 Praha4 Chodov
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00098/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Varcholová, kpt. Nálepku 439, 068 01 Medzilaborce
26. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00097/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ružena Olachová, Zámočnícka 168/6, 068 01 Medzilaborce
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00100/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Michal Mikita, Partizánska 12, 080 01 Prešov
29. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00099/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Hadilová, duk. hrdinov 271, 068 01 Medzilaborce
10. August 2022
Zmluva o nájme bytu
111/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Denisa Legemzová, Ňagov 111, 068 01 Medzilaborce
10. August 2022
Zmluva o nájme pozemku
110/2022
396,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Pirník, Borov 105, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00106/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milka Murinová, Komenského 659/15, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00107/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Žuková, Duk. hrdinov 279/29, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00105/2022
80,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Danka Matejková, Bratislavská 1630/22, 040 11 Košice - Západ
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00104/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Gula, Dobrianskeho 67/31, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00103/20223
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Černegová, Borov 102, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00102/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renata Bajzová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00101/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária LOazorčíková, Komenského 659/17, 06801 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
116/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Lapišáková, Borov 71, 068 01 Medzilaborce