Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 20-000161252PO20
167/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. Október 2023
Zmluva o poskytnutí mimoriadneho návratného vkladu
168/2023
10 000,00 € Miestna akčná skupina MAS LABOREC, o.z., Krásny Brod 69, 06801 Krásny Brod Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
18. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600493548 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
166/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
10. Október 2023
Kúpna zmluva
164/2023
179,28 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emil Pirnik, Duchnovičova 532/10, Michal Semnco, kpt. Nálepku 459/56, Milan Beňo, Kukorelliho 224/8068 01 Medzilaborce
10. Október 2023
Kúpnopredajná zmluva
163/2023
160,00 € Ladislav Dubas, Havaj 17, 090 23 Havaj Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2023
Zmluva o dielo
162/2023
8 500,00 € Ing. Michal Kleban - ELEC - MK, A. Hlinku 1678/25, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
5. Október 2023
Zmluva o zverení majetku mesta Medzilaborce do správy č. 1/2023
161/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná škola Komenského 135/6, 068 01 Medzilaborce
29. September 2023
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
159/2023
263,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ENDOSURGERY, s.r.o., 066 01 Lackovce 208
29. September 2023
Nájomná zmluva
158/2023
147,84 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
29. September 2023
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
160/2023
0,00 € Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Medzilaborciach Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-311-00078
157/2023
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
156/2023
0,00 € PROJEKTA Svidník, s.r.o., Stropkovská 471/64, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070CBC3
154/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny 9600493548 pre odberateľov kategórie Podnikatelia - Maloodber
155/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava 825 11 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. September 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
153/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Obchodná akadémia,Komenského 1, 066 01 Humenné
21. September 2023
Kúpna zmluva č. 3/2023
152/2023
60,19 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavel Kosť, Bobkova 703/39, 198 00 Praha 9
18. September 2023
Zmluva číslo 308/11/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
151/2023
1 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medzilaborce
18. September 2023
Zmluva o dielo č. 20230901
150/2023
169,20 € IFOsoft, s.r.o., Sabinovská 36, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/34
148/2023
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
14. September 2023
mluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby
149/2023
31 020,00 € PROJEKTA Svidník, s.r.o., Stropkovská 471/64, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce