Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/215
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Daniela Olahová, Zámočnícka 169/7, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/216
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dana Rigóvá, Duk. hrdinov 269/11, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/228
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anton Brenkáč, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2022
2022/237
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Simona Končárová, Makovce 24, 090 23 Makovce
22. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/235
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Július Kanči, Duk. hrdinov 272/17, 068 01 Medzilaborce
22. December 2022
Zmluva o nájme
2022/234
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľudovít Balažovič, Duk. hrdinov 264/9, 068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
253/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Žaneta Haburčáková, Dobrianskeho 71/39, 068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00116/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Geletková, Třebíčska 12, 066 01 Humenné
4. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
252/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Erik Gališin, Duchnovičova 531/8, 068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00115/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Gojdič, kpt. Nálepku 399/65 068 01 Medzilaborce
4. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00114/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lýdia Lukáčová, Duk. hrdinov 266/5, 068 01 Medzilaborce
5. Január 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023
1/2023
547,80 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce STROJLAB, s.r.o., Čsl. armády 140, 068 01 Medzilaborce
5. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
254/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Demeterová, Duk. hrdinov 269/11, 068 01 Medzilaborce
17. Január 2023
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2013
256/2022
321,48 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
17. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
255/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Štefánia Džačovská, Miľpoš 126, 082 71 Lipany
20. Január 2023
Zmluva číslo 308/1/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
3/2023
60 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
20. Január 2023
Dodatok č.2 k Zmluve č. 01/NPD539/2015 o nájme nebytových priestorov
257/2022
75,02 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Zálecký - MIZAL, Breznica 147, 091 01 Stropkov
24. Január 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 05/NPM828/2012
8/2023
293,33 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Matúš Černega, A. Warhola 186/2, 068 01 Medzilaborce 068 01 Medzilaborce
24. Január 2023
Zmluva o nájme bytu
4/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Katarína Beckerová, Májová 732/10, 068 01 Medzilaborce
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00117/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Vladimír Lisý, Tatranská 3, 064 01 Stará Ľubovňa