Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77PLDO001822
92/203
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
13. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77PLDO001822
103/2022
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
22. November 2022
Dodatok č. 3 k zmluve č. 03/NPM289/2007 o nájme nebytových priestorov
196/2022
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
12. Júl 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
98/2022
0,00 € DREAL STAV, s.r.o., Andyho Warhola195/28, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o dielo
139/2022
120,00 € Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o dielo
138/2022
120,00 € Edusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Doplnok č.1 k Zmluva o kontrolnerj činnosti č. 2014/0039/UMTPV/E
56/2022
0,00 € EL, spol. s r.o. Mesto Medzilaborce
11. Október 2022
Dodatok č. 01/2022 k Zmluve o združenej dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu
157/2022
0,00 € ELGAS, s.r.o, Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu pre koncového odberateľa okrem domácnosti
240/2022
0,00 € ELGAS, s.r.o., Robotnícka 2271, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Zmluva č. 01/NPD539/2022 o nájme nebytových priestorov
64/2022
97,05 € EPeS – Europe Personnel Service, s.r.o. Mesto Medzilaborce
23. August 2022
Zmluva o dielo
114/2022
31 126,52 € Eurovia SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00214
173/2022
0,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-311-00214
172/2022
1 000,00 € Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1. Jún 2022
Zmluva č. 02/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
80/2022
0,00 € GYNAMB C.T., s.r.o. Mesto Medzilaborce
6. Júl 2022
Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov
96/2022
0,00 € GYNAMB C.T., s.r.o., Komenského 134, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Apríl 2022
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
63/2022
0,00 € Helena Gojdičová POTRAVINY Mesto Medzilaborce
6. Apríl 2022
Rámcová zmluva o zneškodnení odpadu č. 15//124/Z/20
52/2022
24 000,00 € Chemkostav, a.s. Mesto Medzilaborce
29. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. zhotoviteľa 68/Z/21 zo dňa 10.12.2021
246/2022
0,00 € Chemkostav, a.s., K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
1. August 2022
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
108/2022
0,00 € Ing. Alexander Bober, Vydraň 34, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve o výpožičke zbierkových predmetov zo dňa 25.6.2021
169/2022
0,00 € Ing. Martin Bicko, Zbudská Belá 57, 067 01 Radvaň nad Laborcom Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce