Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_178 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
143/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_444 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
142/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_443 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3”
141/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ševčenkova 11, P.O.BOX 58, 850 05 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
23. August 2023
Internet AirFIX
140/2023
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova č. 24, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
15. August 2023
Zmluva č. 792/2023/OPR o poskytnutí dotácie
139/2023
5 000,00 € Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. August 2023
Zmluva číslo 308/9/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
137/2023
1 000,00 € Laborecké občianske združenie – Nová alternatíva Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. August 2023
Dodtaok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2023 - 02
138/2023
94 282,96 € DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Holíčska 13, 851 02 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. August 2023
Zmluva o dielo
136/2023
38 442,58 € ČO POTREBUJEŠ ?!, spol. s r.o., Mäsiarska 18, 040 01 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
11. August 2023
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2019-58/02/355
135/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. August 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve
130/2023
0,00 € E.C.A., spol. s r.o., Komenského 3, 984 01 Lučenec Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. August 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/08/ 2022
133/2023
233 960,01 € BAUMAN stavby, s.r.o., Lúčna 2616/5, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo : 4905.3062005MZA
134/2023
164 901,18 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. August 2023
Servisná zmluva
132/2023
0,00 € MEDIXRAY, s.r.o., Hollého 23, 921 01 Piešťany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
8. August 2023
Zmluva o dielo č. 2023 - 02
131/2023
81 995,28 € DEPONIA SYSTEM, s.r.o., Holíčska 13, 851 02 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. August 2023
Zmluva o dielo - Oprava zasklenia svetlíkov výrobnej haly "Vrátka"
128/2023
26 118,91 € Martin Michalko KLAMPO, Hažín nad Cirochou 187, 067 83 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. August 2023
Zmluva o prevode nebytového priestoru
127/2023
3 720,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Mikuláš Čerevka, Libuša Čerevková, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
2. August 2023
Zmluva č. 03/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
129/2023
620,50 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ENDOSURGERY, s.r.o., 066 01 Lackovce 208
12. Máj 2023
Zmluva č. 02/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
85/2023
616,40 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Eva Turcmanovičová Beňová, 1. mája 22, 066 01 Humenné
31. Júl 2023
Návrh zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
125/2023
66,28 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Júl 2023
Zmluva o nájme
119/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Július Kanči, Duk. hrdinov 272/17, 068 01 Medzilaborce