Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
116/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Lapišáková, Borov 71, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
116/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Lapišáková, Borov 71, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva o nájme bytu
121/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Jennifer Harbistová, Májová 829/36, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Zmluva č. 03/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
119/2022
304,58 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
9. September 2022
Dodatok č. 1 Zmluvy o nájme hnuteľných vecí zo dňa 27.02.2019
118/2022
263,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
20. September 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 3/2022
123/2022
10,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Pirník – pohrebné služby, Borov 105, 068 01 Medzilaborce
20. September 2022
Zmluva č. 04/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
125/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce GITCARE, s.r.o., Alvinczyho 1707/22, 040 01 Košice – mestská časť Staré Mesto
20. September 2022
Zmluva č. 02/NPM828/2022 o nájme nebytových priestorov
122/2022
4 721,85 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00109/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Račková, kpt. Nálepku 437/10, 068 01 Medzilaborce
26. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00108/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Ferenc, Zámočnícka 186/6, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva č. 02/NPK151/2022 o nájme nebytových priestorov
142/2022
1 550,38 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ŠVAHLA, s.r.o., Chotčanská 203/101, 091 01 Stropkov
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00111/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Eva Pelechová, Májová 737/22, 068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva číslo 891/7/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2022
141/2022
900,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00110/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Prokopčákková, Borov 23,068 01 Medzilaborce
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
0013/2022
48,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Želmíra Ivanovičová, Třebíčska 11, 066 01 Humenné
3. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00112/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Viktória Šeptáková, kpt. Nálepku 436, 068 01 Medzilaborce
5. Október 2022
Zmluva č. 05/NPK152/2022 o nájme nebytových priestorov
144/2022
2 482,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce DENTAL ML s.r.o., Komenského 134, 068 01 Medzilaborce
6. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 02.02.2022
143/2022
75 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
159/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vitalija Mihaličová, Cintorínska 655/1, 068 01 Medzilaborce
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
160/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Marián Mazanec, Tolstého 468/7, 068 01 Medzilaborce