Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
76/2023
3 150,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Sergej Vojtko a Jana Vojtková, Poľná 766/2, 068 01 Medzilaborce
2. Máj 2023
Kúpna zmluva
75/2023
590,00 € Jaroslav Petrovaj, 1. mája 1456/11, 066 01 Humenné Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
2. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
74/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubomíra Kmiťová, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP/025-Z-302021U090-182/2019
65/2023
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 4195/25, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00083/2023
157,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Oľga Kijovská. P. Horova č.9, 08001 Prešov
28. Apríl 2023
Zmluva číslo 308/2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
67/2023
0,00 € Telovýchovná jednota – DRUŽSTEVNÍK BOROV, A.Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00085/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Kubid, Školní 155, 541 01 Trutnov, ČR
28. Apríl 2023
Zmluva číslo 308/3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
69/2023
1 200,00 € Bežecký klub Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
68/2023
0,00 € E.C.A., spol. s r.o., Komenského 3, 984 01 Lučenec Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
59/2023
15 850,00 € Ing. Jozef Gališin, Helsinská 2627/9, 040 13 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Kúpna zmluva
60/2023
2 360,00 € Vladimír Šanta, Májová 733/14, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva č. 23/2464/0005 [ 207462] o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET
63/2023
108,00 € ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
64/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00087/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Rugrutová, Tolstého 468/5, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00088/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Macková, kpt. Nálepku 440/18, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00089/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Bombara, Duchnovičova 527/123, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00086/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Masicová, Víťazovce /23, 06724 Lukačovce Pošta
28. Apríl 2023
Dodatok č. 6 k Zmluve č. 47KSTA002722
70/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 03102023
72/2023
8 000,00 € Nadácia SPP, Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 47KSTA002722
29/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce