Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/206
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Grundza, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/205
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Demeter, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022/204
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Demeter, Duk. hrdinov 269/11, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
202/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Martin Olah, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/203
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Adriana Grundzová, Duk. hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/211
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Slavomír Harakaľ, Výrava 95, 067 16 Výrava
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/210
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marián Olach, Duk. hrdinov 264/1, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/225
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marie Kompušová, Zámočnícka 175/33, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/217
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Giňa, Zámočnícka 743/23, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/218
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Grundzová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/219
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lucia Kónyová, Duk. hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/220
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jpzef Buka, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/221
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Surmajová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/222
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marianna Serbáková, Zámočnícka 179/17, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/223
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Květa Gonosová, Václavského 354/23, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/224
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Šariška, Palota 4, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/212
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michal Surmaj, Duk. hrdinov 264/9, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/213
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Demeterová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/214
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Patrícia Demeterová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
16. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/215
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Daniela Olahová, Zámočnícka 169/7, 068 01 Medzilaborce