Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
162/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Lívia Firkaľová, Volica 70, 067 01 Volica
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
163/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Kančiová, Zámočnícka 943/30, 068 01 Medzilaborce
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
164/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milena Kančivá, Zámočnícka 943/30, 068 01 Medzilaborce
19. Október 2022
Zmluva o nájme bytu
158/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marcela Cipková, Cintorínska 655/1, 068 01 Medzilaborce
2. November 2022
Zmluva o nájme bytu
170/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubomíra Kmiťová, gen. Svobodu 130/21, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 01/NPM828/2014
176/2022
84,62 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lenka Leukaničová, Gen. Svobodu 131/19, 068 01 Medzilaborce
8. November 2022
Zmluva o nájme bytu
180/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Demetrová, Zámočnícka 943/30, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
186/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Demeterová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
185/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Bučková, Duk. hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
184/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Surmajová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
183/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Surmajová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
190/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Kasanderová, Duk. hrdninov 265/3, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
189/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dana Balažovičová, Zámočnícka 943/30, 068 01 Medzilaborce
21. November 2022
Zmluva o nájme bytu
188/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Micha Varecha, Zámočnícka 942/29, 068 01 Medzilaborce
6. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 02/NPM828/2020
199/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Prorena. s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
6. December 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve č. 04/NPM828/2012
200/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce POŠTOVÁ ZÁLOŽŇA a.s., Popradská 82, 040 11 Košice – mestská časť Západ
6. December 2022
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 03/NPM828/2022
201/2022
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Bochin, Duchnovičova 532, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/209
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dušan Olah, Duk. hrdinov 268/9. 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/208
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jana Demeterová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce
12. December 2022
Zmluva o nájme bytu
2022/207
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marcela Miľová, Duk. hrdinov 268/9, 068 01 Medzilaborce