Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Máj 2023
Zmluva č. 02/NPK152/2023 o nájme nebytových priestorov
85/2023
616,40 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Eva Turcmanovičová Beňová, 1. mája 22, 066 01 Humenné
31. Júl 2023
Návrh zmluvy pre poistenie majetku a zodpovednosti
125/2023
66,28 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
28. Júl 2023
Zmluva o nájme
119/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Július Kanči, Duk. hrdinov 272/17, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070CBC3
123/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00123/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Fic, Májová 736/20, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00124/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lidija Kosťová, Komenského 127/11, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00125/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Vladimír Husťak, Duchnovičova 586/122, 068 021 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00126/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Bučko, Duk. hrdinov 267/7, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00127/2023
214,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Geletka, Budapeštianska 24, 043 13 Košice
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00128/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Kizivatová, Jiráskova 14/3, 080 05 Prešov - Solivar
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00129/2023
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Centrum sociálnych služieb GARDEN, Ptičie 158, 066 01 Humenné
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00130/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Juraj Rohač, Komeského 659/21 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Kúpna zmluva
124/2023
9 130,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce JUDr. Daša Onufráková, Mierová 323/69, 068 01 Medzilaborce
25. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00121/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Tričáková, Pod Úbočou 650/7, 068 01 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03817
122/2023
3 500,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava–Staré Mesto Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00120/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Eva Petríková, Kukorelliho 214/3, 068 01 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o nájme
118/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľudovít Balažovič, Duk. hrdinov 264/1, 068 01 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00119/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marta Vasiľová, Popradova 244/3, 06801 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00118/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Pira, Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
24. Júl 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00117/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Gburová, Václavského 363/18, 06801 Medzilaborce