Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00039/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Šarjaková, Duchnovičova 549/48, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00041/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Turok-Hetešová, Václavského 363/18, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00042/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Júlia Tinková, Májová 731/6, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00043/2023
52,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Eva Ferencová, Zámočnícka 175/13, 068 01 Medzilaborce
20. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00044/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emília Vasilišinová, Duchnovičova 475, 068 01 Medzilaborce
15. Február 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č.1/2023
24/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce STROJLAB, s.r.o., Čsl. armády 140, 068 01 Medzilaborce
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek na rozpočtový rok 2023
21/2023
303 384,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Kamjana, n.o., Komenského 151/18, 068 01 Medzilaborce
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
22/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jolana Ferencová, Duk. hrdinov 264/1, 068 01 Medzilaborce
13. Február 2023
Zmluva o poskytovaní služieb pri zbere použitých jedlých olejov a tukov z domácností
23/2023
0,00 € TRAFIN OIL SK, s.r.o., Sidónie Sakalovej 190/30, Bytča 014 01 Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
13. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
20/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jarmila Grundzová, Duk. hrdinov 267/7, 0068 01 Medzilaborce
9. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2017-12-12vs2 Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva
19/2023
414,00 € TOPSET Solution, s.r.o., Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
9. Február 2023
Zmluva o nájme bytu
18/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Renáta Bajzová, Duk. hrdinov 265/3, 068 01 Medzilaborce
9. Február 2023
Zmluva o dielo na servis zdvíhacieho zariadenia č. 1001-2023
17/2023
145,91 € P&P SERVIS, s.r.o., Ohradzany 223, 067 22 Ohradzany Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
6. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00023/2023
37,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Denisa Zjanová, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek podľa § 71 ods. 6 zákona o so
11/2023
303 384,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o dielo
12/2023
400,00 € Adusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 2/2023 - Kolumbárium č.2
13/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Denisa Zjanová, Gorkého 469/1, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00024/2023
37,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023 - Kolumbárium č.2
15/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00025/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mgr. Alexandra Šmajdová, SNP 2507/2, 066 01 Medzilaborce