Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00119/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Martin Žuevič, Habura 111, 067 52 Habura
30. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00120/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Drozd, Duchnovičova 532/12, 068 01 Medzilaborce
30. Január 2023
Zmluva o refundácií osobných nákladov za vykonávanie ekonomickej a mzdovej agendy na rok 2023 ZoRON-002/2023
10/2023
537,05 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná škola Duchnovičova, Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00122/2022
100,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milka Halajčíková, Duchnovičova 599/148, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00121/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emil Hajko, kpt. nálepku 445/28, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00146/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Lazor, Valentovce 43, 067 01 Radvaň nad Laborcom
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00147/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Opudová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00148/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Božena Blichová, Komenského 659/, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00149/2022
17,10 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Tatiana Opudová, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00135/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Iveta Hadiová, Duk. hrdinov 270/13, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00136/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nikolaj Barilko, Duchnovičova 585/120, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00137/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nikolaj Barilko, Duchnovičova 585/120, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00138/2022
33,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nikolaj Barilko, Duchnovičova 585/120, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00139/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Jurcák, Duchnovičova 503/75, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00140/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubov Kosťová, Ševčenkova 724/47, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00141/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavol Lambert, Švabky 8, 180 00 Praha - Libeň
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00142/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Vasková, kpt. Nálepku 433/133, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00143/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Repčíková, Habura 145, 067 52 Habura
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00144/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Tatiana Cepková, Čsl armády 149/25, 068 01 Medzilaborce
31. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00145/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Milan Blišák, gen. Svobodu 129/15, 068 01 Medzilaborce