Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00112/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Monika Demeterová, Duk. hrdiniov 268/9, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00113/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emília Piruchová, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00109/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Loziak, Švermova 193/20, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00108/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anton Deák, gen. Svobodu 131, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00107/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Lalík, Gen. Svobodu 130/17, 06801 Medzilaborce
15. Máj 2023
Dodatok č. 001/2023 k Zmluve o nájme hrobového miesta 00106/2019
0001/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marcel Krajňak, Čsl. armády 674/28, 068 01 Medzilaborce
12. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77PLDO001822
86/2023
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00104/2023
50,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bc. Vladimíra Šromovská, Pod úbočou 654/11, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00105/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Svákus, Havaj 101, 090 23 Havaj
10. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
83/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Obchodná akadémia,Komenského 1, 066 01 Humenné
10. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 6/2023
84/2023
2 170,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Hapšták a Viera Hapštáková, Poľná 767/3, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00094/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Pavol Jalč, gen. Svobodu 130/20, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00095/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Nataša Baňasová, Eur´pska tr. 7, 044 01 Košice
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00096/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Helena Hučková, kpt. Nálepku 441/20, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00097/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Gališinová, Popradova 256/8, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00098/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Vodilková, Pod úbočou 654/11, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00100/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Nataša Hačková, Májová 732/12, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00101/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Valerij Petrovaj, Ozerna 12, 540 58 Nikolajev, Ukrajina
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00102/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Dušan Kováč, Komenského 123, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00103/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Jana Šaková, SNP 2508/8, 066 01 Humenné