Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Máj 2023
Zmluva o dielo: „Výstavba fotovoltického zariadenia ZŠ Komenského Medzilaborce“
95/2023
54 244,12 € IMAO electric, s.r.o., Mládežnícka 108, 017 01 Považská Bystrica Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
24. Máj 2023
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2023
92/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Základná organizácia SLOVES pri Mestskom úrade v Medzilaborciach
24. Máj 2023
Zmluva o nájme bytu
91/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lenka Fečková, Májová 744/28, 068 01 Medzilaborce
18. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 8/2023
90/2023
3 330,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jána Hinďoš a Jana Hinďošová, Poľná 802/3/8, 068 01 Medzilaborce
17. Máj 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnioti
89/2023
144,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Rastislv Senaj, Duchnovičova 558/66, 068 01 Medzilaborce
17. Máj 2023
Zmluva číslo 308/4/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
88/2023
700,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jednota dôchodcov na Slovensku, okresná organizácia
17. Máj 2023
Zmluva číslo 308/5/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
87/2023
800,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jednota dôchodcov na Slovensku, miestna organizácia
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00110/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ľubov Burcinová, Čabalovce 100, 067 17 Čabalovce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00111/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Zelinka, Májová 744/30, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00112/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Monika Demeterová, Duk. hrdiniov 268/9, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00113/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Emília Piruchová, gen. Svobodu 130/17, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00109/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Peter Loziak, Švermova 193/20, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00108/2023
107,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anton Deák, gen. Svobodu 131, 068 01 Medzilaborce
15. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00107/2023
174,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Lalík, Gen. Svobodu 130/17, 06801 Medzilaborce
15. Máj 2023
Dodatok č. 001/2023 k Zmluve o nájme hrobového miesta 00106/2019
0001/2023
87,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Marcel Krajňak, Čsl. armády 674/28, 068 01 Medzilaborce
12. Máj 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77PLDO001822
86/2023
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00104/2023
50,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Bc. Vladimíra Šromovská, Pod úbočou 654/11, 068 01 Medzilaborce
10. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00105/2023
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jaroslav Svákus, Havaj 101, 090 23 Havaj
10. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
83/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Obchodná akadémia,Komenského 1, 066 01 Humenné
10. Máj 2023
Kúpna zmluva č. 6/2023
84/2023
2 170,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mikuláš Hapšták a Viera Hapštáková, Poľná 767/3, 068 01 Medzilaborce