Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00080/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Irena Bochinová, Duchnovičova 574/98, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00073/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michal Rosoľanka, Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00072/2022
171,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michal Rosoľanka, Komenského 124/5, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00074/2022
144,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Marta Prigancová, Popradova 254/2, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00071/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Zuzana Bogricová, Májoová 829/36, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00070/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ivan Brecik, Štefánikova 4387/6, 058 01 Poprad
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00069/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Burdová, Zombova 23, 040 23Košice
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00068/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ján Čopan, Švermova 188/6, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00067/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Miroslav Džula, Májová 736/20, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00066/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Andrej Mihalič, SNP 634/12, 068 01 Medzilaborce
21. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00065/2022
72,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Melánia Pišková, Komenského 126/9, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00082/2022
40,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Ing. Andrej Lučkanič, Habura 26, 067 52 Habura
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00083/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MUDr. Alexander Pačuta, Budapeštianska 5, 040 13 Košice
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00084/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Agnesa Šalatová, Dobrianskeho 63/23, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00085/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Margita Lazorčiková, Švermova 193/20, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00086/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Gojdičová, Gorkého 471/4, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00087/2022
57,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mária Hrinková, Pod úbočou 645/2, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00088/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Jalč, Dobrianskeho 90/75, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00089/2022
117,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Hrisenko, Mierová 951/97, 068 01 Medzilaborce
22. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
00090/2022
114,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Štefan Dura, Duchnovičova 578/106, 068 01 Medzilaborce