Centrálny register zmlúv

Mesto Medzilaborce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. December 2023
Dodatok č. 8 k Zmluve č. 47KSTA002722
195/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
16. November 2023
Zmluva o nájme bytu
193/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Lukáš Papiak, Komenského 659/17, 068 01 Medzilaborce
15. November 2023
Dodatok č.4 k Zmluve io poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77VLZL000121
182/2023
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
15. November 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 77PLDO001822
181/2023
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
15. November 2023
Zmluva číslo 308/13/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Medzilaborce na rok 2023
191/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Telovýchovná jednota „Sokol“
15. November 2023
Dohoda o skončení nájmu hnuteľných vecí
186/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MEDTAR, s.r.o., Andy Warhola 185, 068 01 Medzilaborce
15. November 2023
Kúpna zmluva
187/2023
5 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce MEDTAR, s.r.o., Andy Warhola 185, 068 01 Medzilaborce
15. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 23/2464/0006 /166073/ zo dňa 24.04.2023
188/2023
0,00 € ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
15. November 2023
Dohoda o ukončení zmluvy č. 23/2464/0005 /207462/ zo dňa 24.04.2023
189/2023
0,00 € ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
15. November 2023
Zmluva č. 23/2464/0015 [ 166073]
190/2023
0,00 € ANTIK Telecom, s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
15. November 2023
Zmluva o spolupráci číslo N20231017021
183/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
9. November 2023
Kúpno predajná zmluva
185/2023
4 500,00 € Mária Slivková Mesto Medzilaborce
9. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme hnuteľných vecí
184/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce ENDOSURGERY, s.r.o., 066 01 Lackovce 208
3. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo dňa 16.01.2023
180/2023
80 000,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Mestský športový klub SPARTAK Medzilaborce
31. Október 2023
Dohoda číslo: 23/39/054/765 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
173/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov, Hlavná 26, 091 01 Stropkov Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
27. Október 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 47KSTA002722
178/2023
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
172/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Jozef Lipovský, Cintorínska 655/1, 068 01 Medzilaborce
26. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo ZM_SEP-IMRK2-2017-001062 zo dňa 10. augusta 2017, názov projektu: „Rekonštrukcia KC na Zámočníckej ulici v Medzilaborciach“, kód projektu v ITMS2014+: „31206
174/2023
0,00 € Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR, Špitálska 4, 6,8, 816 43 Bratislava Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Október 2023
Zmluva o zverení majetku mesta Medzilaborce do správy č. 2/2023
175/2023
123 996,59 € Základná škola Dunovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
26. Október 2023
Zmluva o nájme bytu
176/2023
0,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Anna Žurkovská, Čabiny 6, 067 02 Čabiny