Centrálny register zmlúv

Obec Šemša

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/1/3/2023
5,00 € Obec Šemša Jolana Nemcová
18. December 2023
Zmluva o združenej dodávke plynu
74/2023
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Šemša
13. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/9/15/2023
20,00 € Obec Šemša Ján Balogh, Bc.
13. December 2023
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-23-0519/OBEC
73/2023
0,00 € KOSIT a.s. Obec Šemša
12. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/1/4/2023
10,00 € Obec Šemša Emília Vincová
12. December 2023
Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve
72/2023
14,50 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Šemša
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/5/2/2023
20,00 € Obec Šemša Vincent Seman
11. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/4/1/2023
40,00 € Obec Šemša Vincent Seman
6. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/9/7/2023
20,00 € Obec Šemša Pavol Lacko
6. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/10/5/2023
20,00 € Obec Šemša Pavol Lacko
6. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/1/5/2023
10,00 € Obec Šemša Pavol Lacko
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/1/6/2023
20,00 € Obec Šemša Iveta Krištofová
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/8/2023
20,00 € Obec Šemša Iveta Krištofová
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/6/2023
40,00 € Obec Šemša Ľudmila Cimermanová
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/7/2023
20,00 € Obec Šemša Ľudmila Cimermanová
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/10/1/2023
20,00 € Obec Šemša František Tarhanič
1. December 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/10/2/2023
20,00 € Obec Šemša František Tarhanič
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/2/10/2023
20,00 € Obec Šemša Magdaléna Ferková
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
D/10/4/2023
20,00 € Obec Šemša Dušan Choma
30. November 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/5/1/2023
20,00 € Obec Šemša Alexej Girdasov