Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Dohoda č. 23/42/010/8
77/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
19. September 2023
Príloha č. 33 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dodatok č.33/2023
0,00 € Fúra, s.r.o.., Jantárova 1, 040 01 Košice Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
19. September 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO - S2023/975
76/2023
700,00 € Hudobná skupina EsKvartet Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
18. September 2023
DODATOK č. 9 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
Dodatok č.9
0,00 € Základná škola Komenského 6, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
14. September 2023
Zmluva č. 01/DV/2023 o duálnom vzdelávaní
74/2023
0,00 € Obchodná akadémia, Kapušianska 2, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. September 2023
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluve
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. September 2023
Zmluva o dielo č. 9/2023
73/2023
43 320,00 € MMM projects s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
24. August 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO - S2023/995
72/2023
350,00 € DUO SHE & ME Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
21. August 2023
Zmluva o výpožičke
71/2023
0,00 € Technické služby Mesta, Gorkého 5, 07301 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
21. August 2023
Zmluva o výpožičke
70/2023
0,00 € Technické služby Mesta, Gorkého 5, 07301 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
18. August 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO-S2023/00995
69/2023
400,00 € Hudobná skupina Rubiňaci Mesto Sobrance
15. August 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A0657441
127,30 € Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, bratislava Mesto Sobrance
14. August 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
67/2023
470,00 € Hudobná skupina Argument Mesto Sobrance
14. August 2023
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
68/2023
0,00 € Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR Mesto Sobrance
28. Júl 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO - S2023/00995
66/2023
600,00 € Hudobná skupina POCIT Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
20. Júl 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO - S2023/00995
65/2023
600,00 € OZ FLEG Production, Prof. Hlaváča 26, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
12. Júl 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu
63/2023
450,00 € Hudobná skupina Geročaci, zastúpený Dušan Pulko Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
14. Júl 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
64/2023
288,89 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava 811 05 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
62/2023
0,00 € FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. Jún 2023
Nájomná zmluva
61/2023
35,56 € Martina Adamová, Kristián Adam, Sobrance, Michalovská 98/37 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance