Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. August 2022
Zmluva č. 15/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2022
Zmluva č. 15/2022
20 000,00 € Futbalový klub Sobrance - Sobranecko, P. Horova 3, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
27. August 2022
ZMLUVA o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba- terénna
2022/8.-č.5
110,25 € Mária Danková, Štúrova 511/41, 07301 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
19. August 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.6/2022
2022/8.-č.4
24 372,05 € AZ-RO spol. s r.o., Baškovce 38 ,07301 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
19. August 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 2/2022
2022/8.-č.3
13 504,81 € AZ-RO spol. s r.o., Baškovce 38 ,07301 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. August 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO-S 2022/01138
2022/8.-č.2
350,00 € Občianske združenie M - LIFE, Moskovská 9, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
8. August 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva knižničný fond
34 292,40 € Monaster s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
3. August 2022
ZMLUVA O DIELO č.:4905.2062065VVA
2022/7.-č.11
702 137,80 € Eurovia SK, a.s. Mesto Sobrance
25. Júl 2022
Dodatok č.2 k zmluve o dielo č.11/2021
2022/7.-č.12
31 580,50 € MOLIP s.r.o., Klátovská 73/39, 044 12 Nižný Klátov Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
25. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní služieb
2022/7.-č.14
290,00 € PROGRANT, s. r. o., Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
25. Júl 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO-S2022/01072
2022/7.-č.13
550,00 € OZ FLEG Production, Prof. Hlaváča 26, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
14. Júl 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A5012249
2022/7.-č.9
21,00 € Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO - „Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Sobrance“
2022/7.-č.8
245 196,56 € Patrik Šuchta - EUROSTAV, Pri Mlyne 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2022
ZMLUVA O DIELO - „ Sobrance: Regenerácia vnútroblokov na sídlisku Námestie Slobody“
2022/7.-č.7
191 997,35 € ZEPO, spol. s r. o., Priemyselná 16, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 5
2022/7.-č.6
80,00 € Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 4
2022/7.-č.5
80,00 € Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 3
2022/7.-č.4
80,00 € Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 2
2022/7.-č.3
80,00 € Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Júl 2022
Zmluva o nájme pozemku č. 1
2022/7.-č.2
80,00 € Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
4. Júl 2022
Kúpna zmluva
2022/7.-č.1
20 085,63 € JAVA NÁBYTOK, s.r.o. Priemyselná 1,071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. Jún 2022
Zmluva č. 14/2022
2022/6.-č.10
560,00 € Združenie kresťanských seniorov Slovenska-Klub Sobrance, Nová 1, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance