Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Február 2023
Zmluva č. 04/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
04/2023
800,00 € Tenisový klub Sobrance S.Chalupku 30 , 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
28. Február 2023
DODATOK č. 29 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
Dodatok č. 29
0,00 € Technické služby Mesta Sobrance, Gorkého 55, Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
28. Február 2023
poskytovanie sociálnej služby
11/2023
0,00 € Anna Huberová Mesto Sobrance
28. Február 2023
opatrovateľská služba
12/2023
0,00 € Anna Nováková Mesto Sobrance
28. Február 2023
poskytovanie sociálnej služby
13/2023
0,00 € Valéria Práčová Mesto Sobrance
24. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A21690253
0,00 € Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
24. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
Dodatok k zmluve č.A21690253
0,00 € Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
24. Február 2023
Dohoda o splátkach
Dodatok č.: 14835949
0,00 € Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1111/2023-M_ODFSS
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Sobrance
21. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2023/00502
167 412,00 € Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. Mesto Sobrance
17. Február 2023
Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
3/2023
2 000,00 € Villa Szobránc, Hollého 70, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
17. Február 2023
Zmluva č. 2/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
2/2023
2 000,00 € Volejbalový klub Slávia Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
16. Február 2023
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o dočasnom užívaní nehnuteľnosti uzavretej dňa 15.07.2020
10/2023
0,00 € FÚRA s.r.o., SNP 77, 044 42 Rozhanovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
7/2023
2 000,00 € Hokejový klub- HC Sobrance, Komenského 273/22, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
6/2023
40 000,00 € Futbalový klub Sobrance - Sobranecko, P. Horova 3, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
5/2023
2 000,00 € Stolnotenisový klub SLÁVIA Sobrance Námestie slobody 589/15 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
01/2023
1 200,00 € Sobrančan, Štefánikova 37/9, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. Február 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO-SO 2023/00 464
9/2023
220,00 € Hudobno spevácka skupina - Koromľanka Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. Február 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO-SO 2023/00 464
8/2023
700,00 € Hudobná skupina - Flegment Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
6. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. 1989/VSD/2022 (ďalej len ako „Dodatok“)
Dodatok č. 2
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance