Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2022
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - opatrovateľská služba - terénna
Zmluva o poskytovaní sociálnej služba
0,00 € Mária Dunčková, Hollého 227/64, Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
26. Október 2022
Dodatok č. 25 k dohode o správe majetku mesta Sobrance
Dodatok č.25 k dohode o správe majetku
5 398,95 € Technické služby Mesta Sobrance, Gorkého 55 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
19. Október 2022
D O H O D A č. 22/42/010/104
Dohoda č.20/42/010/104
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. Október 2022
Príloha č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov zo dňa 28.6.2016 v znení dodatku č. 4
Príloha č.1
0,00 € NATUR-PACK a.s. Mesto Sobrance
3. Október 2022
Dodatok číslo 3 k zmluve o dielo č.5/2020 zo dňa 25.5.2020
Dodatok č.3
7 771,12 € MO-INUP, s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
3. Október 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.9/2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 9/2021
0,00 € Technické služby mesta Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. September 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO S-2022/0 1258
2022/9.-č.14
100,00 € Katarína Čačková ,Koňuš 159, Sobrance 072 63 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. September 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO S-2022/0 1258
2022/9.-č.13
200,00 € Folklorná skupina, ŠAČANKA, Železiarenská 42, Košice 040 15 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
22. September 2022
DODATOK č. 24 k dohode o správe majetku mesta Sobrance
2022/9.-č.11
7 084,80 € Technické služby Mesta Sobrance, Gorkého 55, Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
22. September 2022
Dohoda č. 22/42/012/90
2022/9.-č.12
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 05925/2022/23063
2022/9.-č.3
7 777,78 € Košický samosprávny kraj Mesto Sobrance
13. September 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu hudobná skupina Taký svet
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Hudobná skupi
500,00 € Hudobná skupina Taký Svet Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. September 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Pali Balog Band
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Pali Balog Ba
400,00 € Pali Balog Band Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. September 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Koromľanka
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Koromľanka
150,00 € Hudobná spevácka skupina Koromľanka Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. September 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu Inovské trio
Zmluva Inovské trio
150,00 € Folklórna spevácka skupina Inovské trio Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
13. September 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlen
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
9. September 2022
Zmluva č. 16/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2022
2022/9.-č.2
1 500,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sobrance, Nová 2, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
8. September 2022
Kúpna zmluva
2022/9.-č.1
35 515,00 € BC.DENIS APJAR, rod. APJAR, KOMÁROVCE 60, 073 01 SOBRANCE Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. August 2022
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO S-2022/01175
MSO S-2022/ 0 1175
650,00 € Hudobná skupina EsKVARTET Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
27. August 2022
Zmluva č. 15/2022 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2022
Zmluva č. 15/2022
20 000,00 € Futbalový klub Sobrance - Sobranecko, P. Horova 3, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance