Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
24/2023
35,56 € Milena Kapurová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
25/2023
35,56 € Jaroslav Kima Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Dohoda č. 23/42/054/303 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
23/42/054/303
13 657,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
42/2023
35,56 € Iveta Adamová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
41/2023
35,56 € Renáta Balogová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
40/2023
35,56 € Zdena Kimová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
33/2023
35,56 € Milan Miker Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
34/2023
35,56 € Rastislav Miker Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
35/2023
35,56 € Martina Mikerová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
36/2023
35,56 € Július Murgač Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
37/2023
35,56 € Miroslav Murgáč Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
38/2023
35,56 € Milan Balog 94 Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
39/2023
35,56 € Jozef Kima Mesto Sobrance
30. Marec 2023
Zmluva o dodaní tovarov WiFi pre teba v meste Sobrance
Zmluva o dodaní tovarov
15 000,00 € Nitranet, s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
22. Marec 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
113 580,00 € HYCA s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
20. Marec 2023
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č.5 k Zmluve o zabezpečení systému zdru
0,00 € Natur-Pack, a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
14. Marec 2023
Zmluva o výpožičke
14/2023
0,00 € Futbalový klub Sobrance - Sobranecko, P. Horova 3, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
14. Marec 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A11438845
0,00 € Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
9. Marec 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO-SO 2023/00 616
2023/00616
330,00 € Šansónové Trio, Mgr. G. Kozmová, Pri parku 1468/4, Sobrance 073 01 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
8. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
0194/VSD/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance