Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Zmluva o prenájme diskového priestoru
58/2023
168,00 € LEKOS, s.r.o, Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
30. Jún 2022
Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 11.06.2003
2022/6.-č.9
0,00 € DOZA, výrobné družstvo Michalovská 73, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. Jún 2022
Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej dňa 05.06.2006
2022/6.-č.8
0,00 € DOSOS, n. o., Michalovská 73, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
31. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba- terénna
57/2023
110,25 € PaedDr. Pavol Michálek, Sobrance, Ul. Komenského 270/19 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
24. Máj 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/42/054/1134
7 069,20 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Mesto Sobrance
24. Máj 2023
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
56/2023
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
19. Máj 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO - S2023/00823
55/2023
220,00 € Folklórna spevácka skupina Inovské trio, Mgr. Pavol Novák, Inovce 14 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
19. Máj 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO - S2023/00823
54/2023
220,00 € Hudobno spevácka skupina Koromľanka, Mgr. Marta Sekeráková, Priekopa 71 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
5. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzavretá podľa zák. NR SR č. 586/2003 Z.z. o advokácii a vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb
53/2023
400,00 € JUDr. Ján Kizivat, Sama Chalupku 6912/16C , 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Mestský úrad, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
52/2023
35,33 € Dalibor Mati Mesto Sobrance
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
51/2023
35,33 € Milan Balog 93 Mesto Sobrance
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
50/2023
35,33 € Erik Ferko Mesto Sobrance
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
49/2023
35,33 € Július Murgač Mesto Sobrance
2. Máj 2023
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 20.1.2021
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve zo dňa 20.1.2021
0,00 € MIVASOFT, spol. s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
48/2023
35,33 € Milan Miker Mesto Sobrance
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
44/2023
35,33 € Renáta Balogová Mesto Sobrance
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
45/2023
35,33 € Andrej Balog Mesto Sobrance
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
46/2023
35,33 € Jozef Kima Mesto Sobrance
2. Máj 2023
Nájomná zmluva
47/2023
35,33 € Kotľárová Slávka Mesto Sobrance
24. Apríl 2023
Dohoda „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
23/42/054/1289
1 026,90 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance