Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
5/2024
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
15. Január 2024
DODATOK č. 2 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu
6/2024
0,00 € Obce okresu Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
15. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
7/2024
157,50 € Mária Doliničová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
15. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
8/2024
157,50 € Agnesa Lachytová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
15. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
9/2024
84,00 € Anna Nováková Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
15. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
10/2024
157,50 € Klára Pečeňáková Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
15. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
11/2024
84,00 € Mária Vincová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
15. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
12/2024
157,50 € Mária Beľanová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
15. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
13/2024
157,50 € PaeDr. Pavol Michálek Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
15. Január 2024
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba - terénna
14/2024
73,50 € Helena Tabišová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
3/2024
20,00 € Obec Sejkov Mesto Sobrance
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 639/2023
4/2024
333 489,31 € Úrad vlády Slovenskej Republiky Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
3. Január 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
1/2024
225,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
3. Január 2024
DODATOK K ZMLUVE NA ODCHYT PSOV zo dňa 09.06.2022
2/2024
0,00 € Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
2. Január 2024
Zámenná zmluva
102/2023
2 328,00 € Ing. Milada Kicová,Bc. RNDr. Agáta Maliničová, Ing. Milan Hrabovský Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
30. November 2023
Zmluva o poskytnutí podpory z enviromentálneho fondu formou dotácií
92/2023
50 000,00 € Environmentálny fond, Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
14. December 2023
Zmluva o spolupráci
101/2023
350,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
6. December 2023
Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.
100/2023
450,00 € Mgr. Sandra Makeľová Mesto Sobrance, Štefánikova 49/23, 073 01 Sobrance
4. December 2023
Zmluva o spolupráci
99/2023
78 750,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
4. December 2023
Zmluva č. 13/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
93/2023
2 000,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance