Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služby osvetlenia uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov č. 1989/VSD/2022 (ďalej len ako „Dodatok“)
Dodatok č. 2
0,00 € Východoslovenská distribučná a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
2. Február 2023
Príloha č. 31 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Príloha č. 31 k zmluve o poskytovaní služieb v
0,00 € FÚRA s.r.o., Jantárová 1, 040 01 Košice Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
2. Február 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb
A4266544
0,00 € Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
24. Január 2023
Zmluva o poskytovaní sociálnej služby - Opatrovateľská služba- terénna
2023/1.-2č.
110,25 € Michal Mochťák, SNP 19, Sobrance Mesto Sobrance
27. Január 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo č. 1/2023
9 850,00 € Ing. arch. Anna Soročinová Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
25. Január 2023
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
221643
0,00 € LEKOS, s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
25. Január 2023
Zmluva o pripojení a prenájme telekomunikačnej linky
221642
0,00 € LEKOS, s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
18. Január 2023
Zmluva o kontokorentnom úvere č. 27/2023/UZ
27/2023/UZ
280 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
9. Január 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb č. A21264825
2023/1. - č.1
73,86 € Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
29. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0561
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
28. December 2022
Z M L U V A Č. 22022 o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Zmluva č.22022
2 800,00 € Ing. Mária Štefanová audítor, č. licencie 141 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
14. December 2022
Kúpna zmluva
2022/12.-č.1
419,00 € Ing. Pavol Džurina, Tyršova 305/54, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
6. December 2022
Dodatok č. 8 k dohode o správe majetku mesta Sobrance
Dodatok č. 8
34 393,66 € Základná škola, Komenského 6, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
6. December 2022
Dodatok č. 27 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
Dodatok č. 27
694 968,19 € Technické služby Mesta Sobrance, Gorkého 55, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
6. December 2022
Dodatok č. 26 k dohode o správe majetku Mesta Sobrance
Dodatok č. 26
113 268,10 € Technické služby Mesta Sobrance, Gorkého 55, 073 01 Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
29. November 2022
Zmluva o spolupráci
677/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava, v mene ktorého koná Július Jakab, vedúci úradu vlády Slovenskej republiky Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
16. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, číslo: 4905.2062065VVA
2022/11.-č.2
687 092,48 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 040 17 Košice Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. November 2022
Dodatok k zmluva o združenej dodávke elektriny
Dodatok k zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
15. November 2022
Poistenie Denného centra seniorov, Michalovská 82, Sobrance, č. 441 9016212
2022/11.-č.1
387,27 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava 811 05 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
9. November 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance