Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Apríl 2023
Dohoda „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie“ – opatrenie č.2 Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
23/42/054/1289
1 026,90 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí FP na záujmové vzde. detí
43/2023
103,89 € Mesto Sobrance Obec Úbrež
18. Apríl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
0,00 € Stafer s.r.o. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
26/2023
35,56 € Valentín Kima Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
27/2023
35,56 € Jana Kimová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
28/2023
35,56 € Gabriela Kotlárová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
29/2023
35,56 € Slávka Kotľárová Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
30/2023
35,56 € Rudolf Kováč Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné z mluvy
31/2023
35,56 € Dalibor Mati Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
32/2023
35,56 € Jozef Mati Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
15/2023
35,56 € Gabriel Adam Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
16/2023
35,56 € Jozef Adam Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
19/2023
35,56 € Milan Balog Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
17/2023
35,56 € Milan Balog Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
18/2023
35,56 € Andrej Balog Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
20/2023
35,56 € Dávid Demeter Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
21/2023
35,56 € Dušan Ferko Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomná zmluva
22/2023
35,56 € Erik Ferko Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
23/2023
35,56 € Jitka Ferková Mesto Sobrance
31. Marec 2023
Nájomné zmluvy
24/2023
35,56 € Milena Kapurová Mesto Sobrance