Centrálny register zmlúv

Mesto Sobrance

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Zmluva č. 10/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
94/2023
15 000,00 € Futbalový klub Sobrance - Sobranecko Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
4. December 2023
Zmluva č. 12/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
95/2023
1 500,00 € Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
4. December 2023
Zmluva č. 09/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
96/2023
670,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia SZPB Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
4. December 2023
Zmluva č. 11/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
97/2023
1 500,00 € Zuš-ka Sobrance, občianske združenie , Ul.Kpt.Nálepku 274/1, Sobrance Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
4. December 2023
Zmluva č. 8/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu Mesta Sobrance na rok 2023
98/2023
2 000,00 € Pre LOGOS, o.z. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
22. November 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
91/2023
0,00 € Slovenská republika – Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
7. November 2023
Darovacia zmluva
90/2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci - Terénna sociálna práca
89/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
30. Október 2023
Zmluva o spolupráci - Komunitné centrum
88/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
13. Október 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
87/2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
12. Október 2023
Nájomná zmluva
86/2023
1,00 € Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR Mesto Sobrance
11. Október 2023
Kúpna zmluva
85/2023
940,00 € Mário Kováč a Vladimíra Dohaňošová Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
83/2023
86 751,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (IMPLEA), Špitálska 6, 814 55 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
10. Október 2023
Zmluva o NFP - Riešenie migračných výziev v meste Sobrance
84/2023
83 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
82/2023
0,00 € LEKOS, s.r.o, Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
81/2023
0,00 € LEKOS, s.r.o, Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
9. Október 2023
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
80/2023
0,00 € LEKOS, s.r.o, Štefana Kukuru 154/14, 071 01 Michalovce Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance
6. Október 2023
Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu MSO-S2023/01378
79/2023
200,00 € Inovské trio Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 07301 Sobrance
6. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
9000581
505,95 € Komunálna poisťovňa Mesto Sobrance
26. September 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
78/2023
588,87 € Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, Bratislava 811 05 Mesto Sobrance, Štefánikova 23, 073 01 Sobrance