Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2023
Zmluva č. 11/2023 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
195/2023
15,45 € Obec Spišské Bystré Katarína Keďuchová
23. November 2023
Zmluva o dielo
196/2023
92 708,64 € EURO KM, s.r.o. Obec Spišské Bystré
20. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
192/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Patrik Keďuch
20. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
193/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Angelika Rečičárová
15. November 2023
Zmluva o dielo
189/2023
Doplnená
115 507,85 € KONTAJNERY POPRAD, s.r.o. Obec Spišské Bystré
15. November 2023
Zmluva č. 10/2023 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
190/2023
7,60 € Obec Spišské Bystré Mgr. Veronika Antošová
15. November 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
191/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Radovan Orolin
9. November 2023
Zmluva č. 09/2023 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
188/2023
12,25 € Obec Spišské Bystré Gibala Jozef
8. November 2023
Zmluva č. 10/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
186/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré MVDr. Pavol Jurčo
8. November 2023
Dohoda č. 23/36/010/14
187/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
7. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 51/2023/9
184/2023
1 025,00 € Obec Spišské Bystré FK Hranovnica 1931
7. November 2023
Zmluva č. 09/2023 o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
185/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Daniel Biely
2. November 2023
Zmluva o zimnej údržbe miestnych komunikácií v obci Spišské Bystré
183/2023
38,50 € Pavol Vitko Obec Spišské Bystré
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 45/2023/5
181/2023
22,50 € Obec Spišské Bystré OFK 1934 Spišské Bystré
31. Október 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 45/2023/4
182/2023
15,00 € Obec Spišské Bystré Športový klub mládeže Spišské Bystré
23. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
178/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Monika Kopáčová
23. Október 2023
Zmluva o spolupráci
179/2023
0,00 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Spišské Bystré
23. Október 2023
Dodatok k Zmluve o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb Flexibiznis účet
180/2023
0,00 € VÚB Banka Obec Spišské Bystré
18. Október 2023
Zmluva č. 08/2023 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
176/2023
28,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Ján Martinko
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 22/2023_2
177/2023
44,00 € Obec Spišské Bystré Stanislav Pavličko