Centrálny register zmlúv

Obec Spišské Bystré

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 22/2023_2
177/2023
44,00 € Obec Spišské Bystré Stanislav Pavličko
11. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
173/2023
96,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Spišské Bystré
11. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
174/2023
96,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Spišské Bystré
11. Október 2023
Zmluva číslo 12/2023-10 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
175/2023
20,00 € Obec Spišské Bystré Ján Kubičko
10. Október 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
161/2023
130,00 € Základná škola s materskou školou Obec Spišské Bystré
10. Október 2023
Zmluva číslo 11/2023-5 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
169/2023
10,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Varečka
10. Október 2023
Zmluva č. 07/2023 o krátkodobom nájme Domu smútku a poskytnutí chladiaceho zariadenia na dočasné uloženie ľudských pozostatkov
170/2023
12,25 € Obec Spišské Bystré Ing. Anna Varečková
6. Október 2023
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov uzatvorená v zmysle obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení
168/2023
120,00 € RAMAR Export, s.r.o. Obec Spišské Bystré
4. Október 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 6.9.2023
162/2023
2 400,00 € Obec Spišské Bystré Rosnička Group
4. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 45/2023/9
163/2023
250,00 € Obec Spišské Bystré Target Academy, n.o.
4. Október 2023
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 45/2023/6
164/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré DHZ Spišské Bystré
4. Október 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
165/2023
350,00 € Obec Spišské Bystré Natália Bátoryová
4. Október 2023
Zmluva číslo 10/2023-5 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
166/2023
10,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Jurčo
4. Október 2023
Zmluva o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, servisných prehliadok a pozáručného servisu
167/2023
780,00 € RONY s.r.o. Obec Spišské Bystré
29. September 2023
Zmluva o reklamnej a propagačnej činnosti
158/2023
300,00 € Obec Spišské Bystré Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
29. September 2023
Zmluva číslo 9/2023-5 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
159/2023
10,00 € Obec Spišské Bystré Mária Kubičková
29. September 2023
Dohoda o ukončení - Nájomnej zmluvy zo dňa 20.04.2015
160/2023
0,00 € Obec Spišské Bystré Peter Škyrta
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 17/2023_2
152/2023
475,00 € Obec Spišské Bystré Ing. Jaroslav Kubičko
25. September 2023
Zmluva číslo 8/2023-5 o prenájme miesta na pohrebisku Spišské Bystré
153/2023
20,00 € Obec Spišské Bystré Mária Lopuchová, Mgr., PhDr.
25. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov 20/2023_2
154/2023
240,00 € Obec Spišské Bystré Jozef Mianovský