Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Kúpna zmluva
583/2022
180,00 € Neuwirth Michal, Ing. Mesto Svit
16. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
580/2022
300,00 € Tonada Mesto Svit
16. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
581/2022
1,00 € Bocková Barbora, Ing. Mesto Svit
11. November 2022
Osvetlenie priechodu pre chodcov I/18 Svit - záhradky
575/2022
10 245,60 € CitySafety, s.r.o. Mesto Svit
10. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
574/2022
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
9. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariadení
572/2022
953,00 € Spišská katolícka charita Mesto Svit
9. November 2022
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a šk. zariaden
573/2022
677,00 € Kidsfun s. r. o. Mesto Svit
8. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
570/2022
57,00 € Územná organizácia DPO SR Poprad Mesto Svit
8. November 2022
DOHODA O PODMIENKACH PREDAJA A POUŽITIA STRAVNÝCH POUKÁŽOK
571/2022
1 833,50 € SINTRA, spol. s r.o. Mesto Svit
7. November 2022
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
569/2022
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Svit
4. November 2022
Mandátna zmluva
567/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
4. November 2022
Zmluva o nájme nebytového priestoru
568/2022
25,00 € Povrazník Kamil, PaedDr. Mesto Svit
19. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č 56/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
538/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
20. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
541/2022
80 976,00 € Technické služby Mesta Svit Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 57/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
544/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 58/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
545/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 59/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
546/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 60/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
547/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
21. Október 2022
DODATOK Č.1 k Mandátnej zmluve č. 94/2014 uzavretej dňa 18.2.2014
548/2022
0,00 € BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Mesto Svit
28. Október 2022
Zmluva o odovzdaní a prevzatí majetku mesta Svit do správy
560/2022
147 877,30 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit