Centrálny register zmlúv

Mesto Svit

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2023
Zmluva o zabezpečení spoločenskej akcie, hudobného výkonu
368/2023
1 800,00 € Umelecká agentúra O.W. - MUSIC, s.r.o. Mesto Svit
20. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Riešenie migračných výziev v meste Svit"
369/2023
280 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Svit
17. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve č. 1/2023 o zabezpečení sociálnej služby
361/2023
2 112,00 € Familiaris Mesto Svit
17. Jún 2023
Zmluva č. 3/2023 o zabezpečení sociálnej služby
363/2023
1 190,40 € Familiaris Mesto Svit
15. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
364/2023
0,00 € ČLOVEČINA, občianske združenie Mesto Svit
15. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
365/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
15. Jún 2023
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov
366/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Mesto Svit
7. Jún 2023
Nájomná zmluva
354/2023
22,10 € Pecha Pavol Mesto Svit
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
355/2023
753,60 € Amend DŠ, s. r. o. Mesto Svit
7. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. O/2023/tzko/17
356/2023
0,00 € ELEKOS Mesto Svit
7. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
357/2023
400,00 € Slovenská basketbalová asociácia Mesto Svit
2. Jún 2023
Nájomná zmluva
348/2023
16,19 € Kubaská Ružena Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
349/2023
2,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
350/2023
14,00 € Spojená škola, Mierová 134, Svit Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
351/2023
2,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
352/2023
15,00 € Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA Mesto Svit
2. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
353/2023
110,00 € Buchová Jana Mesto Svit
1. Jún 2023
Darovacia zmluva
338/2023
100,00 € Miroslav Kopáč Mesto Svit
1. Jún 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131384
341/2023
0,00 € Energie2, a.s. Mesto Svit
30. Máj 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu
339/2023
2 489,65 € Hutník Peter Mesto Svit