Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2024
Nájomná Zmluva
840/2024
20,00 € Štefan Zagora Obec Hrabušice
14. Máj 2024
Nájomná Zmluva
838/2024
10,00 € Peter mačura Obec Hrabušice
14. Máj 2024
Nájomná Zmluva
837/2024
20,00 € Peter mačura Obec Hrabušice
14. Máj 2024
Nájomná Zmluva
839/2024
10,00 € Peter mačura Obec Hrabušice
7. Máj 2024
Nájomná zmluva
829/2024
10,00 € Július Jakubec Obec Hrabušice
7. Máj 2024
Dodatok k zmluve
831/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov Obec Hrabušice
6. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
825/2024
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
6. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
826/2024
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
30. Apríl 2024
Dodatok č. 1 o skúšobnej prevádzke k Zmluve o poskytovaní služby Manažment zdrojov /č. účastníka
798/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov Obec Hrabušice
30. Apríl 2024
Nájomná zmluva
799/2024
50,00 € Rímskokatolická cirkev, farnosť Hrabušice Obec Hrabušice
29. Apríl 2024
Dodatok č. 7 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-Hrabušice
791/2024
724 624,86 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
26. Apríl 2024
Nájomná Zmluva
778/2024
40,00 € Mária Vallová Obec Hrabušice
24. Apríl 2024
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
767/2024
0,00 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 17764/8, 82108 Bratislava-Ružinov Obec Hrabušice
23. Apríl 2024
Zmluva o dielo
765/2024
31 999,99 € DB constructions s.r.o. Obec Hrabušice
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
756/2024
1 800,00 € Spišská katolícka charita Obec Hrabušice
19. Apríl 2024
Mandátna zmluva
743/2024
0,00 € ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 05801 Poprad Obec Hrabušice
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
745/2024
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Hrabušice
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2024
747/2024
2 500,00 € Obec Hrabušice Občianske združenie Pestovateľ a chovateľ
18. Apríl 2024
Dodatok č. 4 k NZ
684/2024
0,00 € Jana Valková Obec Hrabušice
18. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
741/2024
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice