Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Dodatok č. 29
69/2023
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Hrabušice
17. Január 2023
Zmluva o dielo č. ZADH0292023
72/2023
0,00 € ARCHING R SNV s.r.o. Obec Hrabušice
17. Január 2023
Zmluva o dielo č. ZADH0112023
73/2023
0,00 € ARCHING R SNV s.r.o. Obec Hrabušice
17. Január 2023
Zmluva o dielo č. ZADH0202023
71/2023
0,00 € ARCHING R SNV s.r.o. Obec Hrabušice
4. Január 2023
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
001/2023
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever
2. Január 2023
Zmuva o platobnej karte
3/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hrabušice
2. Január 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o platobnej karte
3/2022/1
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hrabušice
2. Január 2023
Zmluva o Elektronických službách
4/2022
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hrabušice
29. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260486C/2022
2302/2022
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
30. December 2022
Dodatok č. 439/CC/21-D2 k Zmluve o záruke č. 439/CC/21
2393/2022
466 760,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hrabušice
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2023/03
2370/2022
300,00 € ZDRUŽENIE KULTURISTIKY A FITNESS HRABUŠICE, Lúčna 559/11, 05315 Hrabušice Obec Hrabušice
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2023/04
2369/2022
0,00 € TJ Spišský Štiavnik Obec Hrabušice
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2023/02
2372/2022
1 312,00 € Súkromná základná umelecká škola Nobela, Hlavná 369/91, 05315 Hrabušice Obec Hrabušice
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2023/01
2371/2022
900,00 € Stolnotenisový športový klub obce Hrabušice Obec Hrabušice
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
2348/2022
0,00 € Nobela, občianske združenie Obec Hrabušice
28. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-Hrabušice
2364/2022
722 344,24 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
23. December 2022
Dodatok č. 1/2023
2310/2022
10 455,84 € Spišská katolícka charita Obec Hrabušice
21. December 2022
Dohoda č. 22/44/012/85
2311/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 70 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
16. December 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb číslo 22600
2247/2022
0,00 € SERIO s.r.o Obec Hrabušice
25. November 2022
Kúpna zmluva č. 2152/2022
2152/2022
1 001,30 € Gabriela Antašová, Lívia Jurčíková, Helena Jureková, Mária Drencsényiová, Vladimír Dlugoš, Anton Kerita Obec Hrabušice