Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní finančných prostriedkov za r. 2022
2079/2022
0,00 € Nobela, občianske združenie Obec Hrabušice
7. November 2022
Kúpna zmluva č. 1969/2022
1969/2022
1 002,13 € Ján Kostík, Viera Kostíková Obec Hrabušice
7. November 2022
Kúpna zmluva č. 1978/2022
1978/2022
996,16 € Miroslav Kerita, Mgr. Viera Keritová Obec Hrabušice
7. November 2022
Kúpna zmluva č. 1967/2022
1967/2022
946,41 € Marta Kostolníková Obec Hrabušice
4. November 2022
Kúpna zmluva č. 1735/2022
1735/2022
938,45 € Miroslav Hodák Obec Hrabušice
3. November 2022
Zmluva o dielo
1962/2022
48 555,55 € PROFIROB s.r.o. Obec Hrabušice
3. Október 2022
Kúpna zmluva č. 1698/2022
1698/2022
345,27 € Obec Hrabušice Mája Grznárová
30. September 2022
Zmluva o poskytovaní stravovania
1762/2022
0,00 € Obec Vydrník Obec Hrabušice
27. September 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1718/2022
10,00 € Marián Jendrál, Bernolákova 506/15, 05315 Hrabušice Obec Hrabušice
23. September 2022
Dohoda o skončení nájmu
1652/2022
0,00 € KSK, Správa ciest KSK Obec Hrabušice
23. September 2022
Zmluva o dielo č. 4909.2072058LMA
1720/2022
129 335,58 € EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, 04017 Košice Obec Hrabušice
19. September 2022
Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260486C/2022
1678/2022
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
8. September 2022
Dodatok č. 28 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice č. 6000/04/_V-1
1580/2022
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Hrabušice
25. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služb - zariadenie pre seniorov poskytovanej nevereným poskytovateľom na r. 2022
1507/2022
2 400,00 € Spišská katolícka charita Obec Hrabušice
18. August 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov
1309/2022
5 500,00 € Nobela, občianske združenie Obec Hrabušice
1. August 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260486C/2022
1154/2022
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
29. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1109/2022
1109/2022
234,00 € Anton Olšavský, Helena Olšavská Obec Hrabušice
27. Júl 2022
Kúpna zmluva č. 1270/2022
1270/2022
3 713,81 € Obec Hrabušice Pozemkové spol.-Býv.urbariát Hrabušice, Hlavná 233, 05315 Hrabušice
20. Júl 2022
Dodatok č. 26 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Hrabušice č. 6000/04/V-1
1239/2022
68,40 € Brantner Nova s.r.o. Obec Hrabušice
4. Júl 2022
Zmluva o prenájme nehnuteľnosti - pozemku
1126/2022
1,00 € Pozemkové spoločenstvo Bývalý urbariát Hrabušice Obec Hrabušice