Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
613/2023
1,00 € Obec Hrabušice Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (ďlaje len OOCR)
20. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2023
614/2020
1 500,00 € Obec Hrabušice EVIKA - občianské združenie, 05315 Hrabušice
17. Apríl 2023
Dohoda č. 23/44/054/577
580_2023
3 422,00 € Úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 70 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2023
562/2023
2 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Obec Hrabušice
13. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2023
563/2023
1 500,00 € Občianske združenie Pestovateľ a chovateľ Obec Hrabušice
11. Apríl 2023
Darovacia zmluva
417/2023
1 450,00 € ŠHBK Poprad občianske združenie Obec Hrabušice
11. Apríl 2023
Súhrn obsahu Zmluvy o združenej dodávke elektriny
548/2023
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2023
544/2023
16 000,00 € Telovýchovná jednota Štart Hrabušice Obec Hrabušice
4. Apríl 2023
O nájme pozemkov
531/2023
15 000,00 € Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice Obec Hrabušice
17. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131380
361/2023
0,00 € Energie2, a.s. odštepný závod Energie 2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z. Obec Hrabušice
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
506/2023
0,00 € CYKLOŠPAK, Tomášovská 128/35, 05311 Smižany Obec Hrabušice
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
506/2023
0,00 € CYKLOŠPAK, Tomášovská 128/35, 05311 Smižany Obec Hrabušice
29. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
2402/2022
0,00 € Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice Obec Hrabušice
23. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - zariadenie pre seniorov poskytovanej neverejným poskytovateľom na r. 2023, č. zmluvy: 03/2023
459/2023
3 529,60 € Spišská katolícka charita Obec Hrabušice
20. Marec 2023
Súhrn obsahu Zmluvy o združenej dodávke elektriny
440/2023
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
15. Marec 2023
Kúpna zmluva č. 407/2023
407/2023
135,32 € Marta Slebodníková Obec Hrabušice
14. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve
2023/2
193 602,24 € Econec s.r.o. Združenie obcí Mikroregión Slovenský raj - Sever, Hlavná 171/46, 05315 Hrabušice
10. Marec 2023
Dohoda č. 23/44/010/3
391/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 70 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
8. Marec 2023
Zmluva o poskytovaní služby - servisu PC a správa počítačovej sieti uzavretá medzi zmluvnými stranami § 262 od. 1 a § 268 od. 2 obchodného zákonníka.
375/2023
240,00 € Maroš Javorský 3DATA Obec Hrabušice
8. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 110821-1
381/2023
0,00 € Diervilla, spol. s r.o. Obec Hrabušice