Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí služby
330/2023
0,00 € Pohoda Services s.r.o. Obec Hrabušice
6. Marec 2023
Zmluva na výkon stavebného dozoru
358/2023
9 120,00 € AVARM, s.r.o., Budovateľská 131/2873, 05801 Poprad Obec Hrabušice
2. Marec 2023
Zmluva o zámene nehnuteľnosti
221/2023
0,00 € P.Bašista, D.Bábel, V.Bábelová, Š.Šimko, E.Šimková, A.Rychnavský, Ľ.Rychnavská, P.Lendacký, J.Skokan, J.Skokanová, M.Kolcúnová, S.Jendrálová Obec Hrabušice
28. Február 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 12052021SVEB-Hrabušice
334/2023
718 560,00 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
27. Február 2023
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
322/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Hrabušice
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 21.2.2015 uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku štátu v znení neskor. predpisov
283/2023
0,00 € COOP Jednota Liptovský Mikuláš, spotrebné družstvo, ul. 1.mája 54, 03125 Liptovský Mikuláš Obec Hrabušice
20. Február 2023
Kúpna zmluva č. 285/2023
285/2023
119,40 € Emil Olšavský, Marek Olšavský, Emil Olšavský, Ľuboslav Olšavský, Monika Bohunčáková, Jaroslav Bohunčák, Aneta Bohunčáková Obec Hrabušice
20. Február 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 012023
296/2023
2 000,00 € JAKO AUDIT, s.r.o Obec Hrabušice
14. Február 2023
Príloha č. 1 Zmluvy o Elektronickej službe Business 24
251/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hrabušice
14. Február 2023
Mandátna zmluva na zabezpečenie odbornej činnosti vo verejnom obstarávaní a odborné poradenstvo
250/2023
0,00 € ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 05801 Poprad Obec Hrabušice
1. Február 2023
Kúpna zmluvač. 140/2023
140/2023
550,40 € Ivana Krátka Obec Hrabušice
1. Február 2023
Kúpna zmluva č. 159/2023
159/2023
3 970,00 € Ing. Patrik Fabini, Mgr. Helena Fabini Obec Hrabušice
1. Február 2023
Kúpna zmluva č. 160/2023
160/2023
183,08 € Miroslav Kerita, Mgr. Viera Keritová Obec Hrabušice
31. Január 2023
Zmluva o krátkodobom prenájme nebytových priestorov - tanečnej sály
154/2023
150,00 € ROMA SPIŠ - Občianske združenie Obec Hrabušice
25. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 134/2023
134/2023
10,00 € Základná škola s materskou školou Obec Hrabušice
19. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100260486C/2022
89/2023
0,00 € Vychodoslovenská energetika,a.s. Obec Hrabušice
19. Január 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
92/2023
720,00 € JUDr. Jozef Barabás, advokát Obec Hrabušice
19. Január 2023
Kúpna zmluva č. 2322/2022
2322/2022
1 654,85 € Alojz Drencsényi, Mária Drencsényiová Obec Hrabušice
17. Január 2023
Zmluva o dielo č. ZADH0002023
70/2023
0,00 € ARCHING R SNV s.r.o. Obec Hrabušice
17. Január 2023
Dodatok č. 29
69/2023
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Hrabušice