Centrálny register zmlúv

Obec Hrabušice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000828307P
907/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Hrabušice
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Záručnej listine č. 4239/CC/21 - BG1
838/2023
431 600,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto
29. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Záručnej listine č. 439/CC/21-BG2
837/2023
32 580,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto
25. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere č. 800/402/2021
809/2023
32 580,00 € Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto Obec Hrabušice
25. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o úvere č. 800/401/2021
810/2023
431 600,00 € Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 4256/8, 81104 Bratislava-Staré Mesto Obec Hrabušice
23. Máj 2023
Dodatok č. 23/44/054/784-1 k dohode č. 23/44/054/784 zo dňa 24.4.2023
806/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 70 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 22/2023/ZoNFP
792/2023
6 000,00 € INSUCCOR s.r.o. Obec Hrabušice
17. Máj 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
766/2023
0,00 € Obec Hrabušice Anton Grigliak, Eva Grigliaková
16. Máj 2023
Nájomná zmluva
530/2023
10 000,00 € Obec Hrabušice Autocamping Podlesok s.r.o., Podlesok 573/33, 05315 Hrabušice
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
682/2023
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Hrabušice
2. Máj 2023
Zmluva č. 323 0748 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Zmluva č. 681/2023
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hrabušice
2. Máj 2023
Dodatok č. 439/CC/21-D3 k Zmluve o záruke č. 439/CC/21
Dodatok č. 439/CC/21-D3
464 180,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Hrabušice
28. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2023
677/2023
2 610,00 € Obec Hrabušice Zelená hora, Hlavná 997/203, 05315 Hrabušice
28. Apríl 2023
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve č. 1/2010 o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby zo dňa 12.4.2010
676/2023
17 148,00 € Spišská katolícka charita Obec Hrabušice, Obec Vydrník, Evika obč. zdruenie
25. Apríl 2023
Dohoda č. 23/44/054/784
649/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych, vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 70 Spišská Nová Ves Obec Hrabušice
25. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2023
650/2023
3 000,00 € Obec Hrabušice Stolnotenisový športový klub Obec Hrabušice, Partizánska 649/66, 05315 Hrabušice
25. Apríl 2023
Kúpna zmluva č. 653/2023
653/2023
1 884,90 € Obec Hrabušice Mgr. Daniela Garajová, Ivan Garaj
21. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Hrabušice v roku 2023
618/2023
12 000,00 € Obec Hrabušice Autocamping Podlesok, s.r.o.
21. Apríl 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
615/2023
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Hrabušice
21. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke
613/2023
1,00 € Obec Hrabušice Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš (ďlaje len OOCR)