Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie UŠ Malé pole - časť sever
ZOPFPO_010/2024
411,00 € Ludányi Lukáš Mesto Spišská Nová Ves
7. Február 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie UŠ Malé pole - časť sever
ZOPFPO_011/2024
442,00 € Ferianc Pavel Mesto Spišská Nová Ves
7. Február 2024
Zmluva o refundovaní nákladov na obstaranie UŠ Malé pole - časť sever
ZOPFPO_012/2024
552,50 € Ritter Julius, Mgr. Mesto Spišská Nová Ves
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 12/2024/C.
NZHB_012/2024
48,00 € Mesto Spišská Nová Ves Dimitrovova Ivana
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 11/2024/C.
NZHB_011/2024
24,50 € Mesto Spišská Nová Ves Dimitrovova Ivana
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 10/2024/C.
NZHB_010/2024
36,00 € Mesto Spišská Nová Ves Hanzelyová Mária
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 9/2024/C.
NZHB_009/2024
42,00 € Mesto Spišská Nová Ves Orinčák Ján
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 8/2024/C.
NZHB_008/2024
12,00 € Mesto Spišská Nová Ves Jasečko Ondrej
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 7/2024/C.
NZHB_007/2024
35,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kapalla Ľudomír, Ing.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 24/2024/C.
NZHB_024/2024
48,00 € Mesto Spišská Nová Ves Katreničová Dagmar
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 23/2024/C.
NZHB_023/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Bujňák Andrej, Mgr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 22/2024/C.
NZHB_022/2024
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Ferenc Radovan
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 21/2024/C.
NZHB_021/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Králová Mária
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 20/2024/C.
NZHB_020/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Štiffelová Anna
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 19/2024/C.
NZHB_019/2024
42,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pančik Dušan, Ing.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 18/2024/C.
NZHB_018/2024
12,00 € Mesto Spišská Nová Ves Žemba Ján
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 17/2024/C.
NZHB_017/2024
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Čurná Janka
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 16/2024/C.
NZHB_016/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kovaličová Darina, RNDr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 15/2024/C.
NZHB_015/2024
24,50 € Mesto Spišská Nová Ves Kovaličová Darina, RNDr.
6. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2024/C.
NZHB_014/2024
120,00 € Mesto Spišská Nová Ves Tižová Daniela