Centrálny register zmlúv

Mesto Spišská Nová Ves

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 275/2023/C.
NZHB_277/2023
45,00 € Mesto Spišská Nová Ves Vaščura Mikuláš
21. September 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie zaradených na vykonávanie aktivačnej činnosti v rámci projektu PUPN
INE_118/2023
150,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 280/2023/C.
NZHB_282/2023
60,00 € Mesto Spišská Nová Ves Sopkovičová Ivana
21. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 281/2023/C.
NZHB_283/2023
50,00 € Mesto Spišská Nová Ves Strnad Marian
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_067/2023
34,00 € Horváth Miroslav Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_068/2023
55,00 € Ferenc Martin Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_069/2023
35,00 € Kotlárová Gabriela Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_070/2023
50,00 € Kalejová Darina Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_074/2023
55,00 € Holubová Alexandra Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_073/2023
38,00 € Šarišský Cyril Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_072/2023
16,00 € Rusnáková Lívia Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NZB_071/2023
45,00 € Pollák Lukáš Mesto Spišská Nová Ves
21. September 2023
Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov č. ZoN 24/09/2023-ZRTEC
NZNB_081/2023
168,00 € Stredná priemyselná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 269/2023/C.
NZHB_271/2023
10,00 € Mesto Spišská Nová Ves Slivová Iveta, Ing.
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 270/2023/C.
NZHB_272/2023
100,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kuzma Jozef
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 271/2023/C.
NZHB_273/2023
100,00 € Mesto Spišská Nová Ves Pazerová Milada, Mgr.
20. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 272/2023/C.
NZHB_274/2023
15,00 € Mesto Spišská Nová Ves Kopecká Ivana, Ing.
20. September 2023
Dohoda č. 23/44/054/1210 o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
ZOPFPO_004/2023
3 079,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Mesto Spišská Nová Ves
14. September 2023
Nájomná zmluva - výbor č. 3 - Ferčekovce
NZ_038/2023
350,00 € Niemašíková Anna Mesto Spišská Nová Ves
11. September 2023
Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
NFP_003/2023
14 999,60 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Spišská Nová Ves